Godkendelse af virksomhed

som praktikpladssted

For at få en virksomhed godkendt til at tage elever eller lærlinge, skal der udfyldes et oplysningsskema om virksomheden. Skemaet fås ved henvendelse til skolens praktikpladskoordinator. Koordinatoren hjælper gerne med at udfylde skemaet, som skal sendes til det faglige udvalg for den pågældende uddannelse.

Du kan også finde skemaerne via følgende links:

Hoteller og restauranter

Køkken og kantine

Handel og kontor

IT, metal og auto

Byggeri

El

VVS

Bygnings- og brugerservice

 

Det faglige udvalg tager stilling til godkendelsen. I mange tilfælde vil de kontakte det lokale uddannelsesudvalg, som kan aftale et besøg i virksomheden.

Når alt er, som det skal være, fremsender det faglige udvalg en godkendelse af virksomheden som læreplads. Godkendelsen skal fornys med aftalte intervaller.

Ønskes et udvidet antal elever, skal virksomheden igen godkendes som læreplads.

01. Maj 2014
Jeanet Hansen
Praktikcenter koordinator
Afdeling:
Praktikcenter
Telefon:
30650249