Grundforløbet på HHX

Hhx-uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Forløbet introducerer dig til studieretningernes fagområder og fag og til de typer af videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af studieretningsfagene. Foruden undervisning i fag indgår der et økonomisk grundforløb og undervisning i almen sprogforståelse. Karaktererne fra det økonomiske grundforløb og almen sprogforståelse tæller med på eksamensbeviset. 

Hensigten med grundforløbet er, at du skal være i stand til at vælge den bedste studieretning for netop dig. Derudover præsenterer grundforløbet dig for de faglige krav, der stilles i gymnasiet.

03. Juli 2019