Grundforløbet på HTX

HTX-uddannelsen indledes med et grundforløb på tre måneder. Forløbet introducerer dig til studieretningernes fagområder og fag og til de typer af videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er målrettet mod.

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle af de studieretningsfag, som udbydes af institutionen. Foruden undervisning i fag skal der i grundforløbet indgå et naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling. Karaktererne fra det naturvidenskabelige grundforløb og produktudvikling tæller med på eksamensbeviset. 

Hensigten med grundforløbet er, at du skal være i stand til at vælge den bedste studieretning for netop dig. Derudover præsenterer grundforløbet dig for de faglige krav, der stilles i gymnasiet.

23. Oktober 2017