• Studievejledning

  Du kan tale med os om alt - også forhold som ikke direkte har noget med din skolegang at gøre.

Find vej til vejledningen

På de fire gymnasieuddannelser, HF, HHX, HTX og STX, er der dygtige studievejledere, som kan hjælpe dig til på bedste måde at gennemføre din uddannelse.

Du kan tale med os om alt, hvad du har på hjerte - også forhold, som ikke direkte har noget med din skolegang at gøre

Vi har tavshedspligt, hvis du ønsker det.

Din studievejleder vil i visse tilfælde være opsøgende, men HUSK du har selv et ansvar for at kontakte studievejlederen for hjælp og støtte.

Studievejlederen kan fx hjælpe dig og din klasse med:

 • Studieteknik og arbejdsvaner
 • Orientering om din studieretning og dens valgfag
 • Orientering om SU
 • Trivsel i klassen

Studievejlederen kan fx hjælpe dig individuelt med:

 • at drøfte personlige problemer - fx sygdom, stress, familiemæssige forhold, skolerelaterede problemer og forsømmelser.
 • at orientere dine lærere om din aktuelle situation, hvis du ønsker det.
 • at få afklaret problemer, som dine lærere bringer frem ved lærerforsamlingsmøder.

Studievejlederen kan fx råde / henvise dig til:

 • Lektiecafé (hjælp til lektier / opgaver i sprog og naturvidenskab)
 • Psykolog, hvis dine problemer kræver professionel hjælp.
 • Studievalg Bornholm om uddannelse og job.

 

Kontaktoplysninger

Studievejledere på HF

Sidsel Christensen
26820247, post@cabh.dk - træffetid kl. 10-12 man-, ons- og torsdag

Jane Marie Keil Strandmark
30650295, post@cabh.dk

David W. Hansen
56959700, post@cabh.dk

Studievejledere på HF-enkeltfag

David W. Hansen
56959700, post@cabh.dk - træffetid kl. 10-12 tirs- og fredag

Sidsel Christensen
26820247, post@cabh.dk - træffetid kl. 10-12 man-, ons- og torsdag

Studievejleder på HHX  

Bente Dohn
24616030, post@cabh.dk 

Studievejledere på HTX

Bente Dohn
24616030, post@cabh.dk

Claus Steenberg
30650214, post@cabh.dk

Studievejledere på STX

Line Ziener
21459539, post@cabh.dk

Janni Laurberg Westerdahl
23617848, post@cabh.dk