Gymnasieuddannelserne

Velkommen

Velkommen til de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm!
På Campus Bornholm kan du gennemføre alle de fire gymnasiale ungdomsuddannelser: Højere forberedelseseksamen (HF), merkantilt gymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX) og alment gymnasium (STX).

Der er tale om fire virkelig skarpe bud på ungdomsuddannelser, der alle er adgangsgivende til en videregående uddannelse, og som har hver sin profil. Så hold tungen lige i munden, når du på de disse sider læser nærmere om uddannelserne. Der kan nemlig godt være flere veje til at blive den, du vil være.

Alle uddannelserne er almendannende og studieforberedende (HHX og HTX er oven i købet også erhvervsrettede), men ingen af dem er nok i sig selv!

Derfor er det vigtigt, at du har - eller får - en ide om, hvad du skal bruge din ungdomsuddannelse til. Det behøver selvfølgelig ikke være helt fastlagt fra starten. De fire uddannelsers forskellige profil gør, at de retter sig mod forskellige områder af videregående uddannelser, selv om der er store overlap.

Uddannelsernes forskellige fag og undervisningstraditioner har helt sikkert betydning for, hvordan dit udbytte vil blive, så det skal du også undersøge og tage med i dine overvejelser.

 

 

 

I elevhåndbogen kan du finde nyttige praktiske oplysninger om at gå på Campus Bornholms gymnasiale uddannelser.

Læs bl.a. om studieture, bibliotek, kantine, parkering, studie- og ordensregler, og meget mere.

Elevhåndbog GYM 2018-19...

8. August 2018

Nedenfor finder du en oversigt over de obligatoriske fag på de fire gymnasiale uddannelser. Her kan du også se studieretningsfag og valgfag på de forskellige studieretninger.

Klik på billedet for at se oversigten med fagudbud.

...

1. December 2016

På de fire gymnasieuddannelser, HF, HHX, HTX og STX, er der dygtige studievejledere, som kan hjælpe dig eller din klasse gennem uddannelsen.

Læs mere om studievejledningen på din uddannelse ved at vælge i menuen til venstre.

Her...

21. Februar 2012