Gymnasieuddannelserne

HTX, STX, HHX og HF

Du kan vælge mellem alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser på Campus Bornholm: Højere forberedelseseksamen (HF), merkantilt gymnasium (HHX), teknisk gymnasium (HTX) og alment gymnasium (STX).

De fire gymnasieuddannelser har store overlap og er alle almendannende, studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Men trods lighederne er der tale om tale om uddannelser med vidt forskellige profiler:

- HF (to-årig) er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

- HHX (tre-årig) har vægten lagt på fag inden for økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

- STX (tre-årig) består at en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

- HTX (tre-årig) lægger fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Når du skal vælge

Du bør sætte dig godt ind i uddannelsernes forskellige fag og undervisningstraditioner, inden du beslutter dig for, om det skal være HF, STX, HTX eller HHX. Eller om du skal noget helt femte…

I menuen til venstre kan du finde mere information om de fire ungdomsuddannelser på Campus Bornholm.

Det er også vigtigt, at du overvejer, hvad du vil bruge din ungdomsuddannelse til. Altså tænker over, hvad du vil arbejde med, ’når du bliver stor’. Ingen forventer, at du allerede skal have en detaljeret karriereplan på plads. Men hvis du tager udgangspunkt i, hvor dine faglige styrker og interesser er stærkest, kan det give dig en overordnet idé om, hvilken retning du vil gå i.

uddannelsesguiden.dk kan du se en oversigt over, hvilke videregående uddannelser de fire gymnasieuddannelser hver især giver adgang til.
   
 

 

 

 

I elevhåndbogen kan du finde nyttige praktiske oplysninger om at gå på Campus Bornholms gymnasiale uddannelser.

Læs bl.a. om studieture, bibliotek, kantine, parkering, studie- og ordensregler, og meget mere.

Elevhåndbog GYM 2019-2020...

27. Juni 2019

Nedenfor finder du en oversigt over de obligatoriske fag på de fire gymnasiale uddannelser. Her kan du også se studieretningsfag og valgfag på de forskellige studieretninger.

Klik på billedet for at se oversigten med fagudbud.

...

1. December 2016

På de fire gymnasieuddannelser, HF, HHX, HTX og STX, er der dygtige studievejledere, som kan hjælpe dig og din klasse gennem uddannelsen.

Læs mere om studievejledningen på din uddannelse ved at vælge i menuen til venstre.

Her finder...

3. Juli 2019

En dedikeret indsats i Campus Bornholms lektiecafeen for de gymnasiale uddannelser kan – ud over et fagligt løft – også give pote i form af en kontant belønning. Lektiecafeen uddeler nemlig tre legater på hver 4000 kr.

Legaterne...

21. August 2019