Gymnasieuddannelserne

HTX, STX, HHX og HF

De fire gymnasieuddannelser har store overlap og er alle almendannende, studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Men trods lighederne er der tale om uddannelser med vidt forskellige profiler:

HF - Højere Forberedelseseksamen (to-årig)
- er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

 

HHX - Merkantilt Gymnasium (tre-årig)
- har vægten lagt på fag inden for økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

 

STX - Alment Gymnnasium (tre-årig)
- består at en bred vifte af fag inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

 

HTX - Teknisk Gymnasium (tre-årig)
- lægger fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

 

Du finder en oversigt over obligatoriske fag og andre forskelle på de fire gymnasiale uddannelser her.

uddannelsesguiden kan du se, hvilke videregående uddannelser de fire gymnasiale uddannelser giver adgang til.  

 

LÆS OM ADGANG OG OPTAGELSE   FIND VEJ TIL VEJLEDNINGEN FÅ OVERBLIK - LÆS VORES BROCHURE: EN VERDEN AF UDDANNELSER

   
 

 

 

 

I brochuren 'En verden af uddannelser' finder du svarene på de fleste af dine spørgsmål om gymnasieuddannelserne på Campus Bornholm. Brochuren er et rigtig godt sted at starte, hvis du og/eller dine forældre vil have et samlet overblik...

20. November 2019

Alle elever på Campus Bornholms uddannelser kan få rådgivning og støtte af vores studievejledere. 

Du finder information om vejledningen på de forskellige uddannelser i menuen til venstre.  

Selv om du ikke går på...

28. Oktober 2019