Hæren indtager VUC

Nyhed

Soldaterne på Almegaards Kaserne er i gang med et alment kvalificerende forløb på VUC, Campus Bornholm, som indtil videre har været en stor succes.

Det er et led i en aftale mellem Hærens Operative Kommando og Voksen Undervisningscentrene (VUC) om almen kvalificering af militært personel – og her på Bornholm er det så VUC Campus Bornholm som leverer undervisningen i HOK’s uddannelsesprojekt for soldaterne på øens kaserne.
 
Formålet er at gennemføre Forberedende Voksenundervisnings-test (FVU) og efterfølgende undervisning i FVU-læsning (dansk) og FVU-matematik og Ordblindeundervisning.
Soldaterne blev testet den 12. og 13. maj 2014 på Campus Bornholm, hvor FVU-konsulent Lone Bordinggaard og uddannelsesleder Lene Dahn Winther testede ca. 180 ansatte fra Almegaards Kaserne i hhv. FVU-læsning og matematik. Efterfølgende planlagde VUC Campus Bornholm i samarbejde med seniorsergent Henning Andersen og assistent Pia Tindø fra Almegaards Kaserne at tilbyde FVU-undervisning til de, der var i målgruppen. Det blev til et 40 lektioners kursus i FVU-læsning med 12 deltagere og 40 lektioners kursus i FVU-matematik i august. 

10. Juli 2014