Handelsuddannelsen

Som handelsuddannet kan du arbejde med handel i mange sammenhænge, herunder især handel mellem virksomheder. På skolen lærer du om salg, indkøb og logistik. En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Derfor lærer du også at indhente tilbud, sammenligne priser og kvaliteter, arbejde med logistik samt at indkøbe varer i passende mængder.

Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og hovedforløb. Du kan tage grundforløbene på Campus Bornholm.Skoleperioderne i hovedforløbet foregår på en af vores samarbejdsskoler.

Du kan også tage uddannelsen med EUX. Vælger du EUX, skal du tage et studiekompetencegivende forløb på et år mellem grundforløbet og hovedforløbet. På det studiekompetencegivende forløb har du flere grundfag på højere niveauer.

 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Kontor, Handel og Forretningsservice’ – læs mere her.  Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre hovedforløbet. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag med karakteren 2,0:

  • Dansk på C-niveau
  • Engelsk på C-niveau
  • Erhvervsøkonomi på C-niveau
  • Afsætning på C-niveau
  • Informationsteknologi på C-niveau
     

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

EUX

Handelsuddannelsen kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Varighed

Uddannelsen varer 3 - 4 år, inklusive grundforløbet.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til handelsøkonom, logistikøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom og designteknolog.

Du kan også efteruddanne dig på deltid med en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), fx akademiuddannelsen i international transport og logistik og akademiuddannelsen i international handel og markedsføring.

Se dine muligheder i Videre som faglært.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om handelsuddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til handelsuddannelse med specialer her.

25. August 2015
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109