HHX og HTX studievejledning

Studievejledningen på HHX og HTX skal støtte dig i den tid, du er her, så du får din eksamen med det størst mulige faglige og personlige udbytte. Her kan du få støtte og hjælp til alle spørgsmål, som du måtte have. Studievejlederne har ligesom din kontaktlærer tavshedspligt.

På HHX og HTX hedder studievejlederne Bente Dohn og Claus Steenberg.

Deres primære opgave er at understøtte og vejlede dig, så du kommer bedst muligt gennem din uddannelse og træffer de ”rigtige” valg i løbet af din gymnasietid. Hvis du har problemer eller overvejelser af den ene eller anden art – fagligt eller personligt -  kan du altid komme forbi studievejledningen. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet sammen, kan vi altid finde nogen, som kan hjælpe dig.

Derudover er studievejledningen ansvarlig for at vejlede jer i større grupper om bl.a.:

  • Lektiecafé og mulighed for faglig støtte
  • Valg af studieretning og valgfag
  • Trivsel i klassen
  • Eksamen og eksamensregler
  • Eksamensangst
  • Erhvervsmuligheder og praktikpladser
  • SU - regler og muligheder
  • SPS - specialpædagogisk støtte
  • ... og meget andet

Åben studievejledning

Tirsdag: 9:35 - 9:50 samt 11:30 – 11:50 (Bente Dohn)
Onsdag: 9:35 - 9:50 samt 11:30 – 11:50 (Bente Dohn)
Torsdag: 9:35 - 9:50 samt 11:30 – 11:50 (Bente Dohn)
Fredag: 9:35 - 9:50 (Claus Steenberg)

Derudover kan du altid lave en aftale om en samtale på et andet tidspunkt.

 

03. Juli 2019
Bente Dohn
Studievejleder
Afdeling:
HHX og HTX
Telefon:
24616030
Claus Steenberg
Studievejleder og underviser
Afdeling:
HTX
Telefon:
30650214
Claus Gjerrild
Studievalgsvejleder
Afdeling:
Studievalg Bornholm