Historie

I juni 2010 besluttede Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm at indgå en unik fusion.

Fusionen skabte den nye fælles institution "Campus Bornholm", der i sin nuværende form varetager uddannelse og kompetenceudvikling af omkring 1550 bornholmske unge og over 4100 voksne.

Den nye bornholmske institution var i første omgang et organisatorisk fællesskab, der gav mulighed for at videreudvikle samarbejdet mellem uddannelserne. I 2018 flyttede uddannelserne sammen i det nye campusbyggeri på Minervavej 1 i Rønne.

Byggeriet rummer i dag alle uddannelser og aktiviteter.

Campus Bornholm har som mål at flere af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og videnmiljøer bliver en del af Campus.

500 års tilbageblik

For 500 år siden i 1512 – det var før reformationen – da Danmark stadig var et katolsk land, og hvor messen i kirkerne foregik på latin, opstod der præstemangel på Bornholm, og for at afhjælpe denne mangel besluttede ærkebispen i Lund, Birger Gunnersen, at der skulle oprettes en latinskole i Rønne.

Den kom til at ligge i et lille hus ved Sct. Nicolai kirke – sandsynligvis det lille hus nederst til venstre på billedet ved siden af køkkenhaverne på Havnebakken.

Det er i dag den ældste undervisningsinstitution på Bornholm, som stadig er i funktion.

I tidens løb er skolen flyttet et par hundrede meter mod nord, den har skiftet navn adskillige gange – Rønne Statsskole, Bornholms Amtsgymnasium og Bornholms Gymnasium er de sidste tre betegnelser for gymnasiet - og der er kommet flere uddannelser til siden latinskolens dage.

Vi kunne i 2012 fejre 500 års jubilæum for uddannelse på Bornholm i regi af vore dages Campus Bornholm, og den 31. august 2012 kl. 12.00-16.00 blev der afholdt jubilæumsfest i festsalen i Søborgstræde 2.

På programmet var festtaler, musik og sang, samt et let traktement som afslutning på arrangementet. Se programmet fra receptionen.

I forbindelse med jubilæet har Campus Bornholm udgivet et festskrift, der skildrer skolens historie i det forløbne halve årtusinde. Festskriftet kan ses på skolens biblioteker på Merkurvej 10 og Søborgstræde 2. Så længe lager haves er det muligt at erhverve sig et gratis eksemplar ved henvendelse til kontoret i Søborgstræde, tlf. 5695 0628. Klik på billedet herunder og se bogen på din computer.

Skolens elever fejrede jubilæet ved en stor fælles fest for alle Campus Bornholms elever den 7. september 2012 i Rønne Idrætshal.

Se de festlige billeder fra receptionen hér: http://www.flickr.com/photos/25472357@N08/

På billedet ses et prospekt af Rønne i 1756 lavet af arkitekten Laurids de Thura.

19. April 2017