Hovedforløb og praktik

- teori og oplæring

Hovedforløbet foregår i en eller flere virksomheder, hvor du er i praktik og oplæres i dit fag. I løbet af praktikken har du perioder, hvor du går på skole og lærer dit fags teori og øver dig i dets metoder.

Inden du begynder på dit hovedforløb, skal du have fundet en praktikplads i en virksomhed. Skolens vejledere kan hjælpe dig, men det er først og fremmest dig selv, der skal gøre en indsats.

På hjemmesiden Guide til praktikplads er der masser af gode tips.

Læs mere om økonomi og løn under din uddannelse

Skolepraktik

Hvis du to måneder efter at have afsluttet dit grundforløb stadig ikke har fundet en praktikplads, skal du have tilbudt skolepraktik. 

Under skolepraktikken skal du fortsat aktivt søge praktikplads i en virksomhed. Du får skolepraktikydelse under forløbet.

Der gælder særlige regler for hver enkelt uddannelse. Spørg praktikpladskoordinatoren for nærmere information om dine muligheder. 

Målet med skolepraktikordningen er, at du gerne hurtigst muligt skal ud i en ordinær praktikplads i en virksomhed.

Campus Bornholms samarbejder med Køge Handelsskole om at udbyde skolepraktik på kontoruddannelsen med specialet generel.

Læs mere om skolepraktik på Uddannelsesguiden.

Uddannelsesgaranti

Der er uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelserne. Den betyder, at du kan være sikker på, at du får mulighed for at afslutte en uddannelse inden for det hovedområde, du er begyndt på.

Men du kan dog ikke være sikker på at få lige præcis den uddannelse, du ønsker dig allermest.  

I udgangspunktet skal du naturligvis finde en praktikplads i din drømmeuddannelse. Men hvis det ikke lykkes, skal du søge og acceptere en praktikplads i anden uddannelse i samme hovedområdet.

Campus Bornholm har ikke alle skolepraktikuddannelser. Der kan være flere muligheder på skoler uden for øen, men det er ikke muligt at komme i skolepraktik inden for alle uddannelser.

Spørg din praktikpladskoordinator for yderligere oplysninger. Se kontaktoplysninger i spalten til højre.

Læs mere om uddannelsesgaranti på Uddannelsesguiden.

 

24. Oktober 2019