Hvad siger 8.klasserne til HTX?

Interview med brobygningselev
Nyhed

Af elevjournalist Martin Brandt, HTX

Hvert år kommer 8. og 10. klasser på besøg på HHX/HTX for at få et indblik i, hvordan en skoledag for en HHX/HTX elev ser ud. I uge 15 kom der dermed 250 elever ekstra. 8. klasserne skulle bl.a. have undervisning af nogle af de daglige faglærere, men også have undervisning sammen med f.eks. 3. g’erne. I 2. g klasserne har man nogle såkaldte ”tutorer”. ”Tutorernes” opgave er at vise folkeskoleeleverne rundt på skolen, altså vise hvor kantinen, toiletter osv. er henne.  Intentionen var at interviewe folkeskoleelever, som både havde været i en HHX og HTX klasse for på den måde at kunne sammenligne deres oplevelser af skolen. Samarbejdsviljen var dog noget mere vanskelig end forventet, og jeg var faktisk heldig med overhovedet at få én folkeskole elev i tale, der havde været på HTX linjen.

Hvordan var dine forventninger til uge på HTX? Jeg har været spændt på at komme ud af folkeskolen for at prøve nogle andre fag end de traditionelle fag som man har i 8. klasse. Det har også været meget spændende at skulle prøve kræfter med fag, som man over hovedet ikke kender noget til i forvejen, men som interesserer én mere end de traditionelle 8.klasses fag.

Hvad syntes du om skole, altså inventar, farver på væggene osv.? Overordnet set syntes jeg, at skolens faciliteter er gode. Man kan låne computer, hvis man ikke har nogen selv. Biblioteket kan skaffe bøger fra hele landet og man kan sætte sin egen computer op til skolen printere, sådan at man ikke skal have fat i et USB stik osv. Jeg syntes godt, at man kunne have lidt flere farver på væggene eller i det mindste nogle malerier eller billeder.

Var maden i kantinen bedre/dårligere end på gymnasiet eller din nuværende skole? Kantinen på vores skole (Søndermarksskolen) er ret god, og den er blevet meget bedre de senere år. Så maden var hverken bedre eller dårligere end på vores skole. Priserne er dog lidt dyrere end på vores skole.

Har du fået afklaret om du vil gå på HTX? Jeg kunne godt tænke mig at have noget med IT at gøre i fremtiden. Derfor tror jeg, at jeg gerne vil gå på HTX, når jeg er færdig med folkeskolen. Jeg syntes det er nogle spændene fag, og jeg kan bruge HTX’en til at komme ind flere steder der har med IT at gøre.

Hvordan har besøget på HTX været? Det har været rigtig godt at komme ud og se skolen indefra og med sine egne øjne. Det er rigtig godt, at det er nogle ”tutorer”, der viser os rundt, for så føler man, at man er velkommen. ”Tutorerne” kan dog godt være lidt mere engagerede og ikke så ”højrøvede”.

 

Her er tale om en elev der overordnet set er positiv i forhold til hverdagen på HTX. Som man kan læse, får han besvaret spørgsmålene godt. Dog er det tydeligt, at de kolde bare vægge absolut er noget som de nye elever lægger mærke til.

12. Maj 2014
Ann Due
uddannelsesleder
Afdeling:
HHX og HTX
Telefon:
60121802