Industrioperatør

Industrioperatører arbejder indenfor både metal- og procesindustrien. Uddannelsen er ikke tilknyttet en bestemt branche. En virksomhed, der har uddannet en industrioperatør får en medarbejder, der udover et fagligt løft i forhold til overvågning og drift af automatiske maskiner og anlæg, har lettere ved at tilpasse sig nye vilkår. Industrioperatøren går foran, har fået et større overblik og er blevet bedre til at organisere og tilrettelægge. Industrioperatøren får et bredt indblik i, hvordan hele virksomheden fungerer.

Optagelse

For at blive optaget på industrioperatøruddannelsen skal du have karakteren 02 i matematik og dansk fra folkeskolens 9. klasses afgangseksamen eller have indgået en uddanneslsesaftale med en virksomhed. Kan du ikke opfylde karakterkravet, skal du bestå en optagelsesprøve og til en samtale på skolen.

Varighed

Industrioperatøruddannelsen på Campus Bornholm er tilrettelagt som et voksenforløb og varer 2 år. Uddannelsen veksler imellem praktik i en virksomhed og skoleperioder. I løbet af uddannelsen er man i skoleforløb i alt 32 uger. Man kan få merit for relevant erhvervserfaring, hvis man har arbejdet i industrien i mindst 2 år. Uddannelsestiden er i givet fald 1½ år.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i et grundforløb med to skoleperioder af hver 10 uger og to hovedforløb af 8 uger hver, hvor sidste hovedforløb afsluttes med en svendeprøve.
Du kan tage hele uddannelsen som industrioperatør på Campus Bornholm.

Grundforløbet

På grundforløbet  får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve. 
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

  • Naturfag på F-niveau
  • Informationsteknologi på F-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Førstehjælp
  • Brand

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.

Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. 

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig ved at tage en længere erhvervsuddannelse, fx industritekniker.

Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere

Kontakt konktaktlærer Ole Hejlskov Nielsen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger til højre.

Læs også brochuren her:


Du kan læse mere om industrioperatøruddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til industrioperatøruddannelsen her.

07. Februar 2012
Ole Hejlskov Nielsen
Underviser og koordinator
Afdeling:
METAL
Telefon:
24616031
Maibrit Sonne Schou
Uddannelsessekretær
Afdeling:
EUD uddannelsesadministration
Telefon:
30650246