Industrioperatør

På denne side kan du læse om specifikke forhold for uddannelsen
på Campus Bornholm. 
En overordnet beskrivelse af uddannelsen
finder du på UddannelsesGuiden.

Uddannelsen på Campus Bornholm

Industrioperatøruddannelsen på Campus Bornholm er tilrettelagt som et voksenforløb og varer 2 år. Uddannelsen veksler imellem praktik i en virksomhed og skoleperioder. I løbet af uddannelsen er du i skoleforløb i alt 32 uger.

Du kan få merit for relevant erhvervserfaring, hvis man har arbejdet i industrien i mindst 2 år. Uddannelsestiden er i givet fald 1½ år.

Uddannelsen er opbygget i et grundforløb med to skoleperioder af hver 10 uger og to hovedforløb af 8 uger hver, hvor sidste hovedforløb afsluttes med en svendeprøve.

Du kan tage hele uddannelsen som industrioperatør på Campus Bornholm.

Hvis du vil vide mere

Kontakt konktaktlærer Ole Hejlskov Nielsen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger til højre.

Her finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark: UddannelsesGuiden  

 


 

07. Februar 2012
Ole Hejlskov Nielsen
Underviser og koordinator
Afdeling:
METAL
Telefon:
24616031
Maibrit Sonne Schou
Uddannelsessekretær
Afdeling:
EUD uddannelsesadministration
Telefon:
30650246