Industritekniker

Industriteknikere arbejder som regel i større virksomheder i jern- og metalindustrien, men også i anden industri som fx slagteri-, plast- eller tobaksvirksomheder. Uddannelsen i industriteknik er den moderne uddannelse til maskinarbejder. Som industritekniker skal du være teknisk altmuligmand. Det vil sige, at du både skal kunne installere og reparere de forskellige typer maskiner på store industrivirksomheder. Det kan være alt fra kraner til skibsmotorer eller computerstyrede produktionsanlæg.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm og hovedforløbet på en af vores samarbejdsskoler.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Metalræs’ – læs mere her.  Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:
• Dansk på E-niveau
(Bemærk:  Der undervises ikke i dansk på grundforløb 2. Du skal selv erhverve dansk på E-niveau enten på Grundforløb 1, 10. klasse eller på VUC)
• Matematik på D-niveau
• Engelsk på E-niveau
• Fysik på F-niveau

Derudover skal  du opfylde følgende certifikatkrav:
• Førstehjælp
• Brand

 Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.
Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

Varighed

Uddannelsen varer fra 2 år og 6 måneder til 6 år, inklusive grundforløbet.

EUX

Uddannelsen til industritekniker kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Videreuddannelse

Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog, professionsbachelor i eksport og teknologi, driftsteknolog offshore og akademiuddannelsen i innovation og produktionsoptimering. Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.
Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.
Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om industriteknikeruddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen til uddannelsen som industritekniker her.

 

27. Februar 2012
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282