Information fra EUD - erhvervsuddannelserne

Indholdet på denne side fokuserer på, hvordan coronakarantænen påvirker lokalt på Campus Bornholm. På undervisningsministeriets hjemmeside finder du mange svar på, hvordan coronakarantænen generelt påvirker erhvervsuddannelserne. Læs ministeriets FAQ her. 

Opdat. onsdag 17.06.2020

Mandag måtte vi aflyse sidste undervisningsdag for et hold EUD-elever og sende de 15 elever hjem, fordi to af eleverne var testet positive for covid-19. I går viste det sig, at endnu en elev på holdet var smittet. De tre har haft tæt kontakt uden for skolen, og vi har en bestyrket tro på, at vores retningslinjer og indretning forhindrer smitte på selve skolen. Vi ser naturligvis på situationen med stor alvor og følger den nøje.

Opdat. torsdag 4.06.2020

Læs om midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, der giver private virksomheder med lærlinge mulighed for 75 pct. i løntilskud. Klik her.

Opdat. onsdag 20.05.2020

Mandag 18. maj kunne vi genåbne Campus Bornholm for alle vores EUD-elever. Det er vi meget glade for: Vi var efterhånden nået til et punkt, hvor den vituelle undervisnings begrænsninger for alvor var begyndt slå igennem. Det er dejligt at kunne bruge vores køkkener og værksteder til den praktiske undervisning igen. Og det er ikke mindst rart at se vores elever på skolen igen.

Der er dog langt fra tale om, at vi er vendt tilbage til normale tilstande. Holdene er blevet delt op i mindre grupper, og eleverne møder forskudt på skolen, så vi sikrer, at vi fortsat lever op til myndighedernes krav og ikke er for mange mennesker på campus på en gang. Den virtuelle undervisning er ikke helt overstået, men anvendes i mindre omfang. 

Samtidig med at eleverne vender tilbage på skolen, arbejder vi på højttryk med en anden stor udfordring, som coronakrisen har medført: Der bliver indgået alt for få uddannelsesaftaler, og jeg frygter, at det kan blive meget vanskeligt at finde praktikpladser til alle de 109 EUD-elever på CB, som står uden praktikplads efter sommerferien. Problemet er landsdækkende, og jeg appellerer derfor til øens virksomheder om at huske på deres ansvar for uddannelsen af fremtidens medarbejdere – også selv om de i øjeblikket er meget hårdt presset. 

Uddannelseschef Claus Jørgensen

Opdat. mandag 11.05.2020

Regeringen har besluttet, at erhvervsuddannelserne kan genåbne fra den 18. maj.

Vi er netop i gang med at lave planen for, hvordan genåbningen konkret skal foregå.

Hvis du går på en af vores erhvervsuddannelser, vil du i løbet af ugen få nærmere besked om den fysiske genåbning på Lectio.

Indtil da fortsætter online-undervisningen.

Vi ses snart.

 

Opdat. mandag 27.04.2020

EUD-elever, der er i gang med sidste år af deres uddannelse, kan nu komme på hovedforløb og afslutte deres uddannelse med svendeprøve på næsten helt almindelig vis. De første, der får adgang til skolen igen, er et kokkehold på sidste del af deres hovedforløb, der afslutter med svendeprøve i denne uge (uge 18).

Trods nedlukningen er havde vi i sidste uge (uge 17) opstart af hovedforløb som fjernundervisning for industrioperatører, automekanikere og tømrere.

Vi sender samtidig en stille bøn til regeringen om at åbne op for hele EUD-området. Vi løber meget snart tør for teoretisk undervisning, der kan fremrykkes og gennemføres som fjernundervisning.

 

Opdat. onsdag 08.04.2020

Nedlukningen af Campus Bornholm fortsætter for erhvervsuddannelsernes vedkommende, i første omgang frem til 10. maj.
Det betyder vi fortsætter som hidtil med undervisningen – er du i tvivl, så kontakt din kontaktlærer.
Hvad der kommer til at ske med eksamener, prøver m.v. ved vi endnu ikke, men vi holder jer løbende orienteret, når der kommer nyt herom.

 

Opdat. torsdag 26.03.2020

På Campus Bornholm har vi planlagt tre svendeprøve-forløb frem til den 30. april og i forbindelse med nedlukningen af skolen sker der i første omgang ændringer for tømreruddannelsen og smedeuddannelsen.

Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19, som giver skoler og faglige udvalg særlige beføjelser for at sikre at elever får afsluttet deres uddannelse. Herunder redegøres for hvordan vi tackler svendeprøverne i perioden frem til d. 13. april 2020.

 

Tømreruddannelsen

Svendeprøven for tømreruddannelsen, med otte elever på holdet, er i gang og den praktiske del skulle begynde i denne uge og med overrækkelse af svendebrev på fredag d. 27. marts 2020.

Bekendtgørelsens §10, giver mulighed for at skolen kan indstille eleven til svendebrev, skolen skal tage stilling til om eleven har opnået de kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. Svendebrevet vil have samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev.

Alle otte elever er af skolen vurderet til at have opnået de kompetencer der svarer til uddannelsens mål og derfor indstilles alle otte til svendebrev.  Derfor har vi kontaktet det faglige udvalg for snarest at få afklaret, hvordan skolens indstillinger skal udformes, så eleverne kan få deres svendebevis.

 

Smedeuddannelsen

Smedeholdet, med 6 elever, skulle have mødt ind på skolen til deres sidste hovedforløb samt svendeprøve, samtidig med nedlukningen af Campus Bornholm trådte i kraft.

Eleverne blev i stedet sendt hjem og har modtaget fjernundervisning siden. Fjernundervisningen har fra 18. til 27. marts, bestået primært af tegning.

Fra uge 14. var det planen at værkstedsundervisningen skal påbegyndes, dette kan ikke lade sig gøre under nedlukningen af skolen.

Da elevernes uddannelsesaftaler løber frem til august-september 2020 er der mere end tre måneder tilbage af deres uddannelse og derfor er det ikke muligt at udstede et administrativt svendebrev, jf. §10 i bekendtgørelsen.

I stedet må sidste del af hovedforløbet og svendeprøven afvikles inden sommerferien, i f.eks. i juni måned. På denne måde når eleverne at gennemfører deres uddannelse og afslutte svendeprøven inden deres uddannelsesaftaler udløber, jf. §9 i bekendtgørelsen.

 

Kokkeuddannelsen

Kokkeholdet, med fire elever, skal efter planen på sidste del af deres hovedforløb d. 20. april 2020 og afslutte med svendeprøve d. 29-30. april 2020.

På nuværende tidspunkt skønnes det sandsynligt at hovedforløb samt svendeprøve kan gennemføres som planlagt.

 

Opdat. onsdag 25.03.2020

BAT har bedt os formidle nedenstående til brugere af Ungdomskortet:

Kære Ungdomskortbruger,

Hermed rettigheder ang. kort refundering til allerede betalte kort. Vi opfordrer til ikke at betale kort i lukke perioden til der meldes andet ud.

Refunderinger

Billetter, pendlerkort og andre produkter refunderes uden gebyrer i perioden.  

Ungdomskort

Ønsker du refusion af dit ungdomskort i forbindelse med lukning af din skole grundet Corona virus skal du sende en mail til post@bat.dk , hvor du oplyser dit navn samt kortnummeret på dit ungdomskort.

Refusion udregnes pr. den dato vi modtager din henvendelse og frem til perioden med lukkede uddannelsesinstitutioner, Det er ikke nødvendigt at skrive igen. Udbetalingen sker til din NemKonto umiddelbart efter karantæne-periodens udløb. 

Har du betalt for Ungdomskort for 2. kvartal 2020 har Du mulighed for at få hele beløbet refunderet, send mail til post@bat.dk

Hvis du ønsker refusion må du ikke bruge dit ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til fuld refusion.

OBS: Dit ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, det er derfor vigtigt, at du gemmer dit kort - det skal ikke klippes i stykker!

 

Opdat. onsdag 25. marts

Statusopdatering fra uddannelseschef for erhvervsuddannelserne (EUD) på Campus Bornholm, Claus Jørgensen:

Alle skolens EUD-lærere lægger hovederne i blød for at få værkstedsfagene omlagt til fjernundervisning. Det er ikke nemt, men de forsøger at give eleverne opgaver, så vi udnytter tiden og eleverne lærer mest muligt, ind til vi kan komme tilbage i værkstederne. Alle vores elever skal gerne igennem denne svære periode med så gode muligheder for at forsætte deres uddannelse som muligt. Derfor holder vi også tæt kontakt til de af vores elever, som har behov for ekstra støtte og vejledning.

Også de planlagte svendeprøver på Campus Bornholm er ramt af nedlukningen og sat i venteposition, men Undervisningsministeriet forsøger i samarbejde med erhvervsskolerne at finde en model, så svendeprøver vil kunne gennemføres uden at de aktuelle restriktioner bliver brudt. 

 

Opdat. fredag 20. marts

Folketinget vedtog i går enstemmigt en hastelov, som giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mulighed for at sætte normale regler for prøver og eksamener midlertidigt ud af drift. Det giver regeringen mulighed for − i yderste konsekvens − at aflyse dette års eksamener i skoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser.

På undervisningsministeriets hjemmeside finder du svar på, hvordan loven påvirker erhvervsuddannelserne. Læs ministeriets FAQ her. 

25. Marts 2020