Information fra gymnasieuddannelserne

Indholdet på denne side fokuserer på, hvordan coronakarantænen påvirker lokalt på Campus Bornholm. På undervisningsministeriets hjemmeside finder du mange svar på, hvordan coronakarantænen generelt påvirker de gymnasiale uddannelser. Læs ministeriets FAQ her. 

 

Opdat. mandag 22. juni 2020

De prøvekarakterer der er omlagt til standpunktskarakterer, er ikke underlagt de samme regler som er gældende for klager ved eksamenskarakterer. Disse er underlagt  de samme klageregler som gældende ved almindelig årskarakterer.

Eleverne skal dog være opmærksomme på, at der er fastsat en lokal klagefrist på 14 dage. Dvs. fristen for at klage over afgivne standpunktskarakterer er fredag den 3. juli 2020.

 

Opdat. fredag 12. juni 2020

Vi har nu vedtaget alle retningslinjer for dette års huebegivenheder og translokationer. 

Find alle informationer om årets translokationer mm. her på siden

 

Opdat. onsdag 27. maj 2020

I dag kan vi sige ’velkommen tilbage’ til de sidste heltids-hjemsendte elever på gymnasieuddannelserne. Eller rettere sagt: ’VELKOMMEN TILBAGE!!!’… I dag skal der ikke spares på hverken versaler eller udråbstegn. For det er virkelig skønt, at 1. og 2.g’erne på HTX, HHX og STX  samt eleverne på 1. HF nu også får lov til at modtage undervisning i vores klasselokaler, sammen med deres kammerater og ansigt til ansigt med deres lærere.

Der er gået lang tid, siden vi og eleverne så hinanden sidst irl (in real life). Og selv om alle har ydet en kæmpeindsats for at holde motivation og hjemmeundervisning på et højt niveau, så kan det bare ikke undgås, at noget værdifuldt går tabt, når kommunikationen foregår via nettet. 

Vi fik meget kort varsel forud for den yderligere åbning, og det har været en stor logistisk opgave at få alt det praktiske på plads. For at overholde afstands- og hygiejnekravene og for at undgå at afgangselevernes eksamener bliver forstyrret, er flere områder på skolen spærret af og vi har angivet ensrettede ’gangstier’ med afspærringsbånd og pile i gulvet osv. 

Ikke kun fysisk møder eleverne op på en forandret skole. Også deres skoledag er ganske anderledes, end den de var vant til inden 11. marts. For at undgå, at for mange mennesker opholder sig på skolen på samme tid, vil eleverne fortsat have dage, hvor undervisningen er virtuel, og hvor de skal blive hjemme. 

Eksamenerne for 1. og 2.g'erne og 1.HF'erne blev aflyst for flere uger siden. Men de skal som normalt op til årsprøver. Årsprøverne handler først og fremmest om at give eleverne rutine i og erfaring med den svære disciplin ’at gå til eksamen’. Det vil komme dem til gavn, når det bliver alvor senere i deres uddannelsesforløb. 

Selv om karaktererne ved årsprøverne er mindre vigtige, bliver de dog stadig taget med som en del af lærernes samlede bedømmelsesgrundlag, når de skal give årskarakterer. I de fag, som eleverne afslutter i år, vil årskaraktererne blive overført til deres eksamensbevis. 

Men i dag skal vi først og fremmest glæde os over, at vi kan være sammen igen. Så igen: ’VELKOMMEN TILBAGE!!!’.

Med venlig hilsen
Lisbeth Hvid Christensen, gymnasierektor

 

Opdat. onsdag 21. maj 2020

Det er en virkelig god nyhed, vi fik i aftes: Fra 27. maj får også elever i 1.g og 2.g samt på 1.hf lov til at vende tilbage til skolen. Det er vi meget glade for – ikke mindst fordi vi tidligere er blevet stillet i udsigt, at de først kunne vende tilbage efter sommerferien.

Den lange karantæneperiode har været en belastning for mange af vores elever. Så selv de få uger, vi nu får sammen med dem inden sommerferien, er særdeles kærkomne. Det gør en verden til forskel, at eleverne ikke har været hjemsendt i næsten fem måneder, når det nye skoleår begynder i august.

Det bliver dog ikke en retur til skolen, som eleverne kender den fra tiden inden coronanedlukningen. Vi skal overholde alle krav om hygiejne og afstand, så både de fysiske rammer og elevernes skemaer skal tilpasses. Disse forberedelser går vi i gang med nu. Eleverne vil bliver informeret via lectio, når vi er klar.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle igen.

Med venlig hilsen
Lisbeth Hvid Christensen, gymnasierektor

 

Opdat. mandag 18. maj 2020

I nedenstående status fra gymnasierektor Lisbeth Hvid Christensen kan du læse om :

 • Muligheder for fremmøde på skolen for elever i 1.g og 2.g samt 1.HF
 • Afslutning for årets studenter på HF, HHX, HTX og STX
 • Afslutning for HF-enkeltfags kursister

Muligheder for fremmøde på skolen for elever i 1.g og 2.g samt 1.HF

Det ser i skrivende stund ikke ud til, at det bliver muligt at få vores elever i 1.g og 2.g på HHX, HTX og STX samt i 1.HF ind på skolen på denne side af sommerferien. Desværre. Vi håber stadig på, at det måske kan ændre sig i forbindelse med fase tre (fra 8.juni) - men indtil videre er vi nødt til at planlægge ud fra det, vi med sikkerhed ved. 

Eleverne skal fortsat følge de aktiviteter, som fremgår af lectio. Og i udgangspunktet skal eleverne også fortsat følge al undervisning og årsprøver mm. hjemmefra. 

Generelt har eleverne været rigtig gode til at være hjemmestuderende, men den efterhånden meget lange periode vil fra skolen og udsigten til, at den fortsætter en rum tid endnu, kan tage pusten fra de fleste. Derfor har undervisningsministeriet åbnet op for, at vi efter forudgående aftale kan tage nogle af de hårdest ramte elever ind på skolen på forskellige vis: 

 • Vi planlægger pt. at etablere en række ’caféer’, som vil give eleverne mulighed for at arbejde på skole med deres opgaver, og hvor der en del af tiden vil være vejledere/lærere til stede. Fx en skrivecafé, hvor eleverne kan arbejde med større opgaver, en matematik-café og forskellige fag-caféer, hvor eleverne kan forberede sig til andre årsprøver.  
 • Der er også mulighed for, at eleverne kan komme ind og følge den virtuelle undervisning på skolen i nogle dage. Dette tilbud er især rettet mod elever, der har rigtig svært at følge med hjemmefra efterhånden oplever det som helt ubærligt at sidde alene derhjemme mange timer hver dag. 


Det er vigtigt, at eleverne IKKE blot møder op på skolen, da vi har en række hygiejneregler, som skal overholdes. Fremmøde skal ske efter aftale med studievejledere og ledelse. Elever eller forældre til elever under 18 år er velkomne til at kontakte vores studievejledere og drøfte mulighederne. 

 • Bente Dohn (hhx og htx), BD@cabh.dk
 • Claus Steenberg (htx), CST@cabh.dk
 • Line Ziener (stx), LZ@cabh.dk
 • Janni Westerdahl (stx), JW@cabh.dk                                     
 • Jane Keil (hf), jak@cabh.dk
 • Henning Søby (hf), hsa@cabh.dk
 • David Hansen (hf), dws@cabh.dk
 • Sidsel Christensen (hf), stc@cabh.dk

Afslutning for årets studenter på HF, HHX, HTX og STX

Vi er så heldige, at alle vores studenter på HF, HHX, HTX og STX kan få deres huer på i forbindelse med deres sidste mundtlige eksamen i udgangen af uge 25 og i uge 26. Det er vi super glade for, og det betyder også, at ingen skal have undervisning efter sidste mundtlige eksamen.

Der vil blive mulighed for at kunne medbringe et antal pårørende til begivenheden. Vi afventer fortsat nogle retningslinjer for, hvor mange vi må have i bygningen på samme tid. 

I forhold til afvikling af dimission så forestiller vi os stadig, at de oprindelige datoer holder:

 • Fredag 26. juni for HF  
 • Lørdag 27. juni for HHX, HTX og STX


Dog kan de præcise tidspunkter for afvikling godt afvige fra de oprindelige planer, ligesom rammerne omkring dimissionen vil blive anderledes end sidste år. Målet er fortsat, at dimission kommer til at rummer både de højtidelige og de hyggelige aspekter. 

Afslutning for HF-enkeltfagskursister

Vi opfordrer vores HF-enkeltfagskursister til at have god kontakt til hinanden og til deres lærere, og at de om nødvendigt tager fat i deres studievejledere for en nærmere drøftelse af, hvad vi kan gøre for at hjælpe dem igennem den sidste tid. 

Den 15. juni bliver reelt de afsluttende HF-enkeltfagskursisters sidste dag, da det er denne dag, hvor de sidste karakterer skal afgives. Vi planlægger pt. at lave en afsluttende seance for dem den 17. juni. 

Med venlig hilsen

Lisbeth Hvid Christensen, gymnasierektor. 

 

Opdat. mandag 04.05.2020

Mens vi venter på at få klarhed over regeringens plan for yderligere genåbning af samfundet efter 10. maj, er her en status over, hvad vi henholdsvis ved og endnu ikke ved om afslutningen af skoleåret på de gymnasiale uddannelser for både de afsluttende og de fortsættende elever. 

Om resten af skoleårets undervisning

VI VED:

 • at sidste undervisningsdag for 3.g og 2.HF-elever er den 19. juni. Der vil ikke blive egentlig læseferie, da der vil være undervisning løbende med eksamenerne. 
 • at undervisningen følges ”som normalt” i lectio frem til 15. maj for alle afgangsklasser. Herefter kommer der nye skemaer. Følg med i lectio.
 • at elever i 1.g og 2.g samt 1.HF skal have undervisning ind i uge 26 (22.-24. juni)
 • at undervisningen for 1.g, 2. og 1.HF følges som i lectio som planlagt før nedlukningen. Herefter laves der nye skemaer, som skal følges frem til sidste undervisningsdag i uge 26. Følg med i lectio. 
 • at undervisningsperioden også vil vil komme til at omfatte mundtlige og skriftlige årsprøver. 
 • at undervisningen på HF efter 15. maj på primært vil være bestående af vurderingssamtaler i de enkelte fag.
   

Vi VED ENDNU IKKE:

 • om undervisningen af eleverne i 1.g og 2.g og 1. HF/HFe fortsat skal være 100 procent virtuel, eller om en del kan foregå på skolen. Her afventer vi regeringens udspil.
   

Om eksamen og karakterer 

VI VED: 

 • at eksamensplanen udmeldes for elever den 11. maj 
 • at sidste mulige eksamensdag er den 24. juni (de fleste vil have deres mundtlig eksamen inden) 
 • at elever i 3.g på HTX, HHX og STX skal op i: skriftligt dansk samt et skriftlig studieretningsfag og at den mundtlig eksamen bliver i deres studieretningsprojekt/studieområdeprojekt. I de øvrige fag ophøjes årskarakteren til eksamenskarakter. 
 • at elever i 2.HF skal op i: Skriftlig dansk, skriftligt engelsk, mundtligt dansk og et udtrukket fag. 
 • at alle HF-elever (HF-enkeltfag, 2.HF og afsluttende fagpakkeelever) får omdannende årskarakterer i alle fag. Som en del af proceduren forud for karaktergivningen skal eleverne til faglige vurderingssamtaler. Samtalerne afvikles fra medium maj og frem til medium juni. 
 • at der ikke er eksamener i 1.g og 2.g. og 1hf.  I stedet skal eleverne have standpunktskarakterer i de fag, som de ellers skulle have været til eksamen i. 
 • At årskaraktererne for alle elever (undtaget HFe) først må offentliggøres i uge 26 (22.-24. juni)
   

VI VED ENDNU IKKE:

 • hvordan vi kan fejre årets studenter - herunder ”huebegivenheder” og translokationer. Vi er nødt til at afvente statsministerens udmelding om forsamlingsmulighederne. 

 

Med hensyn til det sidste punkt er det mig magtpåliggende at understrege, at det er vores klare ambition, at vi - uanset de givne rammer - skal have skabt nogle mindeværdige dage for studenterne årgang 2020. 

Med venlig hilsen

Lisbeth Hvid Christensen
Gymnasierektor 

 

Opdat. fredag 15.04.2020

Der er kommet en afklaring omkring afgangseksamenerne for de kommende studenter, og det bliver et meget antal begrænset antal eksamener som skal afvikles i år.

Dette fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:
”3.g-elever skal op til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk, og derudover skal eleverne op i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også op til en mundtlig prøve i deres store skriftlige opgave (SRP/SOP). Har eleven afsluttet den store skriftlige prøve i vinterterminen, skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne prøve.

2.-hf-elever skal op i to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk og to mundtlige prøver i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve.

Det vil snart blive meldt ud, hvad der kommer til at gælde for eux-elever, der afslutter gymnasiale fag.”

Kursisterne er ikke omfattet af genåbningen, og fremfor at aflægge prøve afslutter de fag med at få en afsluttende årskarakter, som ophøjes til prøvekarakter. Det gælder for alle gsk-kursister og kursister på hf-enkeltfag. Herved sikres, at de kan søge om optagelse på videregående uddannelser uden forsinkelse. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med kursisten. De nærmere rammer for dette følger senere.

Alle eksamener i 1. og 2. g samt 1. hf omlægges til årskarakterer. Vi er på nuværende tidspunkt ikke afklaret om der afvikles årsprøver.

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om max. 10 personer i et lokale er dog stadig gældende, foreløbig frem til d. 10. maj, og derfor vil undervisningen for alle elever også forsat være virtuel, også i afgangsklasserne.

Ledelsen er i gang med at planlægge afklare og planlægge hvordan dele af undervisningen for afgangsklasser kan ske på skolen, og vi forventer at kunne udmelde en plan herfor den 15. april.

De elever og klasser som skal have undervisning på skolen vil skulle følge skrappe hygiejneregler, og må kun bevæge sig på afgrænsede områder på skolen. Kantinen vil fortsat være lukket, ligesom administrationen fortsat arbejder hjemmefra.

Det kan være en frustrerende oplevelse af at ens studentereksamen ikke bliver helt ”rigtig”, men vi håber nu alligevel at vi med dette udgangspunkt, kan sikre at I kommer fra Campus Bornholm med gode studentereksamener.

 

Opdat. onsdag 25.03.2020

BAT har bedt os formidle nedenstående til brugere af Ungdomskortet:

Kære Ungdomskortbruger,

Hermed rettigheder ang. kort refundering til allerede betalte kort. Vi opfordrer til ikke at betale kort i lukke perioden til der meldes andet ud.

Refunderinger

Billetter, pendlerkort og andre produkter refunderes uden gebyrer i perioden.  

Ungdomskort

Ønsker du refusion af dit ungdomskort i forbindelse med lukning af din skole grundet Corona virus skal du sende en mail til post@bat.dk , hvor du oplyser dit navn samt kortnummeret på dit ungdomskort.

Refusion udregnes pr. den dato vi modtager din henvendelse og frem til perioden med lukkede uddannelsesinstitutioner, Det er ikke nødvendigt at skrive igen. Udbetalingen sker til din NemKonto umiddelbart efter karantæne-periodens udløb. 

Har du betalt for Ungdomskort for 2. kvartal 2020 har Du mulighed for at få hele beløbet refunderet, send mail til post@bat.dk

Hvis du ønsker refusion må du ikke bruge dit ungdomskort i perioden. Gør du det alligevel mister du retten til fuld refusion.

OBS: Dit ungdomskort skal fortsat bruges efter karantænen, det er derfor vigtigt, at du gemmer dit kort - det skal ikke klippes i stykker!

 

Opdat. tirsdag 24. marts

Gymnasierektor Lisbeth Hvid-Christensen har sammen med uddannelseslederne for HF, STX, HTX og HHX, Pia Koefoed Nielsen, Klaus Kristiansen og Ann Due udsendt denne hilsen til eleverne:

Så blev nedlukningen af skolerne forlænget til efter påskeferien, og det betyder at den virtuelle undervisning fortsætter til og med d. 13. april (påskeferie d. 6. - 13. april). Det er godt at se, at der knokles på derude, og at der er et godt fremmøde til den virtuelle undervisning.

At studere hjemmefra

Det kan være ganske svært at være online-elev og lige pludselig at skulle tage et større ansvar for sin egen skoledag, især når det strækker sig over en lang periode som denne. Men det er utrolig vigtigt, at I deltager i alle lektioner, at I "tjekker ind" i god tid, så lærerne kan invitere/give informationer til undervisningen. 

Vi ved godt at I arbejder i forskellige tempi og lærerne tilstræber, at I alle har mulighed for at nå det I skal inden lektionerne afsluttes, men det kan være vanskeligt for den enkelte lærer, at have det fulde overblik over samtlige elever i den virtuelle undervisning. 

Det er derfor meget vigtigt, at man får lavet en god struktur på sin skoledag, kommer op om morgenen, holder de pauser som der er lagt ind i løbet af dagen og får afleveret de opgaver som man løbende får stillet. 

Det er vigtigt at I indretter en ordentlig arbejdsplads og ikke afvikler skoledagen i sofaen eller i sengen. Bed evt. jeres forældre om hjælp til at holde fokus på skoledagen. 

Hvis I oplever det svært eller på anden måde møder udfordringer, er det vigtigt at I har en dialog med jeres underviser om dette. Hvis I oplever udfordringer som jeres undervisere ikke kan afhjælpe, kan I også tage kontakt til jeres studievejleder, den leder som er ansvarlig for den enkelte uddannelse: Klaus Kristiansen (STX), Ann Due (HTX/HHX) og Pia K. Nielsen (HF) eller rektor Lisbeth Christensen. Så vil vi lægge os i selen for at hjælpe jer så godt vi kan. 

I finder vores kontaktoplysninger på hjemmesiden eller Lectio. 

Har i SPS-støtte, så sørg for at gøre brug i denne, ligesom vi også gør opmærksom på, at der fortsat er liv i matematik-lektiecaféen.  

Hvad med eksamen?

Mange af jer er bekymret for eksamen, og lige nu har vi ingen svar på, hvordan COVID19-virussen kan påvirke eksamensperioden. Her afventer vi udmeldinger fra Undervisningsministeriet. Men det kan ske, at Undervisningsministeren beslutter at årskaraktererne kommer til at erstatte eksamenskarakterer helt eller delvist. Det gør det endnu mere vigtigt at følge godt med i undervisningen og få afleveret diverse opgaver. 

Vi må hjælpes ad med at få det bedste ud af en meget usædvanlig situation, og så snart vi ved mere skal vi nok sende det ud til jer.

Mange hilsner

Ann, Pia, Klaus og Lisbeth

 

 

Opdat. fredag 20. marts

Folketinget vedtog i går enstemmigt en hastelov, som giver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil mulighed for at sætte normale regler for prøver og eksamener midlertidigt ud af drift. Det giver regeringen mulighed for − i yderste konsekvens − at aflyse dette års eksamener i skoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser.

På undervisningsministeriets hjemmeside finder du svar på, hvordan loven påvirker de gymnasiale uddannelser. Læs ministeriets FAQ her. 

 

Opdat.  torsdag 19. marts 

Status fra gymnasierektor, Lisbeth Hvid-Christensen:

Lectio

Lectio har givet udfordringer, men vi håber og tror på, at det handler om der nu laves en kapacitetsudvidelse hos Macon, så grundbasen for undervisningen er intakt. Hvis det skulle vise sig at være en vedvarende udfordring over flere dage, må vi meget hurtigt få en afklaring af en plan B. Vi følger problematikken tæt.

Fravær

Vi har fået forskellige meldinger på, at nogle elever har svært ved at nå det de skal nå, indenfor en given tidsramme og derfor risikerer fravær, mens andre elever oplever, at opgaverne løses for hurtigt i fht. den givne tidsramme, og dermed kommer til at opleve skoledagen lang.

At have alle elever siddende på samme tid og samtidig på distancen skal lave en vurdering af, om eleverne er aktive i fht. fravær er klart en udfordring. Men hvis eleverne skønnes aktive, men ikke formår at blive færdige med en opgave inden for en given tidsramme, bør det som udgangpunkt ikke give fravær.

Samtidig er det fortsat lige så vigtigt, at elever som har en stærkere faglighed, fortsat udfordres i hele modulets længde.

Så det er vigtigt, at der også differentieres på den digitale platform, evt. ved at sætte barren for det der SKAL afleveres som minimum lidt lavere og sætte barren for det der KAN afleveres lidt højere. 

Status på studieturene

Alle fire studieture er nu aflyst, og alle vores elever forventes at få omkostningerne til fly/hotel retur. Vi er så småt begyndt at drøfte de muligheder, der kan være for at gennemføre de aflyste rejser ii efteråret 2020. Der er dog flere forskellige hensyn, der skal tages højde for i den sammenhæng.

Udfordringer i visse fag

Især fag med en stor del praksis (idræt, mediefag, LAB-fag, musik og billedkunst) kan måske opleve sig udfordret på undervisningens gennemførsel – især hvis nedlukningsperioden forlænges. Vi får ikke mulighed for at lægge flere lektioner ind efter nedlukningsperioden, men om nødvendigt for fagets gennemførelse vil vi prøve at omlægge noget af undervisningen, så der kan skabes plads til lidt flere praksistimer senere.

 

21. Maj 2020