Kombinationsaftale

Virksomheden

  • skal være godkendt til at varetage hele eller en del af uddannelsen

Uddannelsesaftalen

  • Eleven indgår aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen, inkl. skoleperioderne

  • Ved indgåelse af aftale fastlægger virksomhederne, hvilke perioder eleven er tilknyttet den enkelte virksomhed

  • Virksomheden har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode

  • Alle aftaler skal være på plads og dække hele forløbet, inden den første aftaleperiode begynder

01. Maj 2014