Kompetencefonde

Nem adgang til fondsmidler

Hvad kan der søges tilskud til?

På hjemmesiden www.kompetencefonde.dk kan medarbejderne og virksomhederne se, hvilke kurser og uddannelser kompetencefonden yder tilskud til. Det er først og fremmest AMU-kurser, merkonomkurser og gymnasiale enkeltfag samt kurser, der styrker medarbejdere med læse- eller regneproblemer.

Kurserne skal være relevante for medarbejdernes arbejdsområde og fortsatte kompetenceudvikling og ligge indenfor den enkelte overenskomsts dækningsområde. 

Medarbejderen kan søge om tilskud til deltagergebyr på kurser, til materialer, der skal bruges på kurset, til løn under kursus, til transport og til ophold forbundet med kurset.

Hvordan søger jeg tilskud fra kompetencefondene?

Kursusansøgningen kan enten foregå gennem virksomheden, oftest gennem en personalefunktion, eller direkte på kompetencefondens hjemmeside.
Så snart det ønskede kursus er fundet, kan der søges om tilskud ved at gå ind på www.kompetencefonde.dk eller for HORESTA-området på www.uddannelsesfonde.dk.

Hovedparten af fondene ligger hos Pension Danmark
Pension Danmark har udviklet et simpelt system, så virksomhederne nu nemmere kan få del i fondsmidlerne, når deres medarbejdere skal på kursus.
Åbn mailen, klik på linket og godkend kurserne. Så er pengene på vej.  Læs mere om din virksomheds muligheder her.

FAQ
Ofte stillet spørgsmål https://www.kompetencefonde.dk/faq

26. Januar 2018