Kompetencevurdering

En kompetencevurdering er et tilbud til alle, der ønsker at få vurderet og anerkendt deres kompetencer.

Det er en faglig vurdering af dine kompetencer. De kan være erhvervet gennem forskellige jobfunktioner og arbejdsopgaver på arbejdspladsen, eller gennem deltagelse i kurser og uddannelse – også i fritiden fx på aftenskole eller gennem frivilligt arbejde mv.

Hvordan foregår det?

Vurderingen foregår som en samtale med en vejleder eller en faglærer, og kan indeholde praktiske øvelser, hvor du viser, hvad du kan.

Med en kompetencevurdering får du:

• et overblik og dokumentation på, hvad du kan og har lært via din uddannelse, dine job og dit fritidsliv/foreningsliv.

• godskrivning for hele eller dele af uddannelser eller AMU-kurser. På den måde skal du ikke gennemføre kurser eller lære noget, du allerede kan

• en uddannelsesplan for dine uddannelsesønsker i fremtiden

• kursus- eller deltagerbevis for hele eller dele af AMU-kurser, hvor du allerede har kompetencerne.

Læs mere i brochuren her.

31. August 2015