KONTOR-HANDEL: Brobygning for 10. kl.

Tid og sted

11.-15. dec. 2017 i Krystalgade 9 i Rønne.

Mødetid: kl. 8.30 til 13.55

Første dag mødes vi i indgangen. Resten af ugen i aftalt lokale.

Formål

Introduktion til uddannelserne på KONTOR-HANDEL og FORRETNINGSSERVICE.

Her vil du høre om uddannelsens indhold og opbygning, herunder muligheden for at tage uddannelserne som EUX-elev.

Dette uddannelse retter sig mod job som butikselev(detail), kontorelev og handelselev (lager).

Indhold

I arbejder med en case om at åbne jeres egen virksomhed.

Ugen slutter med en event, hvor I præsenterer jeres idé. I arbejder med innovation, markedsføring, økonomi og salg.

Arbejdsform

Individuelt, par og gruppe/projektarbejde. I vil blive udfordret i brugen af computerens grafiske muligheder, samarbejde omkring Ide-udvikling, kreative opgaver og udføre praktiske opgaver i samarbejde.

Transport

Bus til Snellemark i Rønne.

Kantine

Der er kantine på skolen, hvor du kan købe mad og drikkevarer.

Øvrig info

Mød os på facebook!

11. August 2017
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109