Kontor, Handel og Forretningsservice (fagretning)

Fagretningen Kontor, Handel og Forretningsservice er for dig, som interesserer dig for handel, kontor, markedsføring og salg. Fagretningen retter sig mod uddannelserne som f.eks. detailassistent, kontorassistent og handelsassistent.

Projekter på grundforløb 1:

På fagretningen ’Kontor, Handel og Forretningsservice’, arbejder vi med forskellige projekter frem til jul:
Events
Vi planlægger en fest for eleverne på skolens erhvervsuddannelser. Vi gennemgår arbejdsplanlægning, markedsføring, salg og eventplanlægning.
Kontor
I projektet ”kontor” lærer du om at arbejde på et kontor og om nogle af de mange arbejdsopgaver her. Vi har også fokus på miljø i forbindelse med papirspild, ressourceanvendelse og energianvendelse.
Du lærer også om arbejdsmiljø, ergonomi og bevægelse.
LunchBox
Vi laver en pop-up sandwichbar, hvor overskuddet går til velgørenhed lokalt på Bornholm.
Det er dig og klassen, der er med til at vælge, hvem pengene skal gå til.
Du får en generel forretningsforståelse lige fra idé til koncept, branding samt udvikling, iværksætteri og markedsføring.
Herudover får du også et indblik i økonomi, indkøb samt generel drift.

På grundforløb 1 har du desuden undervisning i forskellige fag, bl.a. dansk, som afsluttes med en prøve.

Grundforløb 2 - uddannelsesretning

Når du starter på grundforløb 2, har du valgt din uddannelsesretning, og undervisningen er målrettet uddannelserne kontoruddannelsen (kun som EUX), handelsuddannelsen, detailhandelsuddannelsen og uddannelsen til event-koordinator.

På grundforløb 2 har du grundfag og fag, som retter sig særligt mod den uddannelse, du har valgt.

Du afslutter med eksamen i et grundfag samt en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte din uddannelse.
 

EUX faglinjen

Uddannelsen Kontor med Specialer udbydes kun med en EUX.

Handel med Specialer og Detail med Specialer kan tages både som almindelig erhvervsuddannelse og med EUX.

EUX for Kontor med Specialer består af grundforløb på ét år, et studiekompetencegivende forløb på ét år og et hovedforløb på 15 uger.

Grundforløbet på EUX Handel med Specialer og EUX Detail med Specialer kan tages på Campus Bornholm – resten af forløbet skal tages på en anden skole.

EUX – to uddannelser i én

Med en EUX kan du videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. Du får det, man kalder generel studiekompetence svarende til en gymnasial eksamen.

EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Længden af en EUX-uddannelse varierer, men forlænger den fastsatte tid for erhvervsuddannelsen. Du kan altid gå fra en EUX til en almindelig EUD, men det omvendte gælder ikke. Du skal være boglig stærk for at tage en EUX-uddannelse, da du skal gennemføre en række gymnasiale fag på B- og A-niveau.

EUX grundforløb

På Campus Bornholm kan du starte på EUX inden for alle vores fagretninger. Du kan vælge EUX ved tilmelding eller inden for de første 14 dage på grundforløb 1.

På EUX grundforløbet skal du tage en række gymnasiale fag på C-niveau. Fagene er dansk, engelsk, samfundsfag og matematik. Derudover skal du tage en række uddannelsesspecifikke C-fag.

Hovedforløb: Du kan færdiggøre hele kontoruddannelsen Offentlig Administration på Campus Bornholm.

14. December 2017
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109