Kontoruddannelsen

På denne side kan du læse om specifikke forhold for uddannelsen
på Campus Bornholm. 
En overordnet beskrivelse af uddannelsen
finder du på UddannelsesGuiden.

Kontoruddannelsen på Campus Bornholm

Kontoruddannelsen skiller sig ud fra de øvrige erhvervsuddannelser, idet du kun kan tage den med EUX, eller hvis du allerede har gennemført en gymnasial uddannelse.  

Campus Bornholm udbyder ikke kontoruddannelsen med EUX. Det betyder dog ikke, at du er nødt til at forlade øen for at blive klar til begynde på et hovedforløb og en elevplads på et kontor. Det er nemlig også muligt, hvis du:

1. Har en studentereksamen fra HHX
2. Har en studentereksamen fra HF, HTX eller STX og tager suppleringsuddannelsen EUS5 (Erhvervsuddannelse for Studenter). Den tager 5 uger. Læs mere om EUS5.

Hvis ingen af disse muligheder er relevante for dig, er du meget velkommen til at kontakte EUD-studievejleder, Bjarne Bech, for individuel vejledning. Se kontaktoplysninger i spalten til højre.

Hovedforløb og praktik

Hovedforløbet veksler mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

Dit hovedforløb er tilrettelagt efter, hvilket speciale du har valgt. Campus Bornholm udbyder specialet ’Offentlig Administration’, og du kan således tage hele denne uddannelse på Bornholm.

Vælger du et af de andre specialer – fx Lægesekretær, Revision, Spedition og Shipping – kan du sagtens være elev i en bornholmsk virksomhed, men skoleforløbene foregår på en af vores samarbejdsskoler uden for øen. Ofte vil du have mulighed for at bo på et skolehjem imens.

Læs mere om hovedforløb og praktik.

Hvis du vil vide mere

Kontakt EUD-studievejleder Bjarne Bech for yderligere information. Se kontaktoplysninger i spalten til højre.

Her finder du aktuel og fyldestgørende information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark: UddannelsesGuiden 

 

 

 

29. Januar 2020
Bjarne Bech
EUD-vejleder
Afdeling:
Studievejledning
Telefon:
28558109
Pia Kure Kaas
Uddannelsessekretær
Afdeling:
EUD uddannelsesadministration
Telefon:
30650225
Maibrit Sonne Schou
Uddannelsessekretær
Afdeling:
EUD uddannelsesadministration
Telefon:
30650246