Kontoruddannelsen

Som kontoruddannet med speciale løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde.

Kontoruddannelsen skal tages med EUX. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau.

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2, et studiekompetenceforløb og et hovedforløb. Du kan tage hele uddannelsen Offentlig Administration på Campus Bornholm.

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Kontor, Handel og Forretning’ – læs mere her.  Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre studieretningsforløbet. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve.
For at blive optaget på studieretningsforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:

 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau
 • Organisation på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
   

Studiekompetenceforløb

På studiekompetenceforløbet skal du gennemføre følgende fag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Informationsteknologi på B-niveau

Derudover skal du vælge en række valgfag, fx

 • Matematik på B-niveau eller Virksomhedsøkonomi på B-niveau
 • Erhvervsret på C-niveau, eller Kulturforståelse på C-niveau, eller 2. fremmedsprog på C-niveau.

Særligt for studenter

Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre på hovedforløbet. Du skal ikke tage det studiekompetencegivende år. Læs mere her.

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden.

Varighed

Uddannelsen varer 4 år, inklusive grundforløbet.

Videreuddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse.

Du har også mulighed for at stige af efter den studiekompetencegivende del af eux og benytte dit bevis til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med en gymnasial eksamen.

Husk, at du i begge tilfælde skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.

Har du en kontoruddannelse efter gammel ordning, kan du se dine muligheder for videreuddannelse i Videre som faglært.

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om kontoruddannelsen her.
Du kan læse bekendtgørelsen om kontoruddannelser med specialer her.

 

25. August 2015
Bjarne Bech
Uddannelsesleder
Afdeling:
KONTOR-HANDEL, AVU, FVU og OBU
Telefon:
28558109