Kort uddannelsesaftale

Virksomheden

  • Skal være godkendt som lærested. Ordningen er velegnet for virksomheder, som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb

Uddannelsesaftalen

  • Aftalen skal indeholde mindst én praktikperiode og ét skoleophold. Aftalen kan altid forlænges eller omdannes til en almindelig aftale 

  • Flere aftaler kan indgås løbende og uafhængigt af hinanden

  • Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode

  • Efter påbegyndelse af yderligere en kort uddannelsesaftale har eleven ret til optagelse på næste skoleperiode

  • Begynder eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke på en ny aftale, har eleven ret til optagelse i skolepraktik, hvis den valgte uddannelse udbydes med skolepraktik

  • Aftalen kan kun indgås for dele af hovedforløbet

  • Skolen skal administrere denne aftaletype som et forsøg

01. Maj 2014