Kvalitet

Formålet med kvalitetsarbejdet

Vores mål er at arbejde systematisk med vores forandringer - så vi tilgodeser skolens interessenter bedst muligt.

Vi gennemfører tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt vore elever, kursister, praktikvirksomheder samt medarbejdere og følger op på resultaterne heraf.

Ved at arbejde kontenuerligt med styrkelse af kvalitet,

  • er vi en uddannelsesinstitution hvor vi tilgodeser elever, studerende og kursister så de udvikler sig fagligt og personligt, samt bliver tilfredse
  • er vi en arbejdsplads, som udfordrer, giver plads for faglig og personlig udvikling, og dermed skaber tilfredse og stolte medarbejdere
  • kan vi håndtere og udvikle os i forhold til krav og forventninger fra Undervisningsministeriet, samfundet, erhvervslivet og dets organisationer samt øvrige eksterne interessenter

Her finder du en beskrivelse af vores kvalitetssystematik og løbende informationsindsamling.


Tilfredshedsmålinger og evalueringer

Vi gennemfører tilfredshedsmålinger og evalueringer på flere områder, bl.a.:

· Elevtilfredshedsundersøgelser

· Kursistevalueringer

· Virksomhedstilfredshedsundersøgelser

· Medarbejdertilfredshedsundersøgelser

 

Evalueringerne viser os at vores kvalitetsindsats nytter - men giver også bud på de indsatsområder vi skal satse på, for at nå de resultater vi ønsker.

I henhold til Folketingets "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne" er skolen forpligtet til at offentliggøre en række relevante informationer. De informationer, der relaterer sig til skolens kvalitetsarbejde, finder du på disse sider.

08. Februar 2012