Læringskonsulenter på Campus Bornholm

Nyhed

Campus Bornholm har indledt et samarbejde med 2 læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Det er læringskonsulenterne Claus Søe og Lisbeth Mulvad.

Målet med samarbejdet er at udvikle Håndværkerafdelingens grundforløb med særligt fokus på integration af grundfaget dansk i relation til erhvervsfagene og relevante grundfag i relation til de uddannelsesspecifikke fag.

I fokus for samarbejdet er at udarbejde en prototype for danskfagets placering i grundforløbets første del. Et andet fokusområde er at arbejde med etablering af et fælles sprog for reformens centrale pædagogiske begreber - herunder særligt helhedsorientering og tværfaglighed og at arbejde med teamdannelse og tværfagligt samarbejde.

Der er planlagt et forløb i foråret, hvor læringskonsulenterne deltager i et tilrettelagt forløb, der omfatter pædagogiske dage for lærerene, et sparringsforløb og en evaluering.

Den første pædagogiske dag var den 5. marts. Her præsenterede teamene et første udkast til en ramme for det pædagogiske indhold for grundforløb 1. Ministeriet kom med et oplæg om helhedsorientering og tværfaglig undervisning, og resten af dagen blev der arbejdet med en projektmodel, der skal skabe ”Det fede projekt”.

”Ifølge de to læringskonsulenter, er vi på Campus Bornholm godt fremme i skoene i bestræbelserne på at implementere grundforløbene i den nye reform”, siger uddannelseschef Lars Vesløv. Læringskonsulenterne har også brugt Campus Bornholms informationsmateriale flere andre steder i landet som et godt eksempel.
 
Undervisningsministeriet har ansat 7 læringskonsulenter, der skal bistå skolerne med at implementere erhvervsuddannelsesreformen. Som bekendt er tidligere uddannelsesleder på Campus Bornholm, Eva Højmark, ansat som én af de 7 læringskonsulenter.

 

19. Marts 2015