Læsevejleder

Kontakt skolens læsevejleder, hvis du har problemer med eller spørgsmål vedrørende læsning.

Læsevejlederen kan hjælpe dig, hvis du har svært ved at læse. Det kan foregå i timerne, men også uden for timerne.

Hjælpen kan være i form af støtte i faglæsningen, forenkling af fagtekster, der skal læses i timerne, men også generel hjælp til at give dig bedre læsekompetencer samt motivation til at læse.

 

12. November 2014
Anette Pedersen
Læsevejleder og underviser
Afdeling:
KONTOR-HANDEL
Telefon:
56959700