Maskinmester

Du kan tage første del af maskinmesteruddannelsen (værkstedsforløbet) på Campus Bornholm, hvis du har en gymnasial baggrund.

Uddannelsen til maskinmester er en bred teknisk professionsbacheloruddannelse, der giver adgang til at arbejde til søs eller på land.

OBS: Infomøde om uddannelsen 22. maj. Læs mere her.

 

Tilmelding og startdato

Vi starter værkstedsforløb igen i august 2018. Kontakt Maskinmesterskolen København for mere information:

Tlf. 21341613, mail: studievejleder@msk.dk

Du tilmelder dig via på optagelse.dk

Læs mere om uddannelsen i folderen her.

Opbygning

Første del af maskinmesteruddannelsen er et værkstedsskoleforløb, som henvender sig til studerende, der har gennemført en gymnasial uddannelse (STX, HTX, HHX eller HF). Forløbet varer 18 måneder, hvoraf de første 9 måneder foregår på Campus Bornholm.

Formålet med værkstedsskoleforløbet er at give de grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, der har relevans for en maskinmester.

Efter 9 måneder på skolen skal den studerende i virksomhedspraktik for at få erfaring med den praktiske anvendelse af de håndværksæssige færdigheder.

Anden del af uddannelsen er et teoretisk forløb, som varer 3 år og afsluttes med et bachelorprojekt.

Anden del af uddannelsen gennemføres på Maskinmesterskolen København i Lyngby.

Varighed

Hvis du har gymnasial baggrund og ikke nogen erhvervsuddannelse, er uddannelsen normeret til 4½ år inklusiv 9 måneders værkstedsskole og 9 måneders praktik.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver adgang til et væld af forskellige titler og brancher. I Danmark findes maskinmestre i alle landets væsentligste funktioner. De styrer og administrerer de grundlæggende systemer, som vores samfund bygger på såsom el, vand, varme.

De arbejder også som tekniske ledere eller med rådgivning og salg, og de arbejder i produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg, i energiforsyningsselskaber samt offshore med vind-, olie-  eller gasproduktion.

Til søs arbejder maskinmestre i moderne handelsskibe, passagerskibe og i marinen.

Maskinmesteruddannelsen giver adgang til at søge ind på en kandidat-/masteruddannelse.

Vil du vide mere

Kontakt studievejlederne på Maskinmesterskolen København, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her: Tlf. 21341613, mail: studievejleder@msk.dk

Du kan læse mere om maskinmesteruddannelsen på udddannelsesguiden.dk  og maskinmester.dk.

 

 

12. April 2018