Maskinmester - Kasper Mikkelsen

Karriere: Student 2009 fra STX, samfundsvidenskabelig linje. Uddannet fra Maskinmesterskolen i København 2016. Praktikforløb hos OFS Fitel Denmark ApS og Ocean Prawns A/S. Skrev bacheloropgave om indeklima hos Lakrids By Johan Bülow. Ansat som maskinansvarlig hos JENSEN Denmark A/S siden januar 2016.

Hvorfor valgte du maskinmesteruddannelsen?

Jeg valgte at uddanne mig til maskinmester primært på grund af bredden og den alsidighed, uddannelsen giver. Hvis du generelt er teknisk interesseret, stifter du bekendtskab med rigtig mange tekniske områder, og så får du mulighed for at arbejde med de områder bagefter. Der passer uddannelsen godt, fordi du bliver generalist og ikke specialiserer dig fra start – og så er der rigtig gode jobmuligheder, allerede inden du er færdiguddannet!
Som maskinmester er der også mange muligheder for at bo og arbejde forskellige steder i verden – om du så har udlængsel eller hjemve. Selv var jeg ude at sejle med trawleren Ocean Tiger. Jeg havde dog en idé om, at jeg gerne ville tilbage til Bornholm, og der vidste jeg, at der var gode chancer for at få job som maskinmester.

Hvordan var det at starte på uddannelsen med en gymnasial baggrund?

Det er et krævende studie, så det er vigtigt at være studieparat. Min ungdomsuddannelse på STX har helt sikkert givet mig nogle studieteknikker, jeg kunne anvende. Her havde jeg en fordel i forhold til studerende med en erhvervsfaglig baggrund. De havde nogle andre kompetencer, og derfor kunne vi også supplere hinanden godt under studiet. Det gav en rigtig god dynamik.
Det er også vigtigt, at man har en praktisk forståelse og teknisk flair i forvejen. Den får du ikke på gymnasieuddannelsen, den skal komme andetsteds fra. Jeg har fx altid rodet meget med elektronik og mekanik - biler og både - i min fritid.

Hvad er din fremtidsdrøm?

Jeg har fået et rigtig spændende job hos JENSEN Denmark. Det er en virksomhed i meget positiv udvikling. Maskinmesteruddannelsen er en mellemlederuddannelse og du lærer derfor en del om ledelse. Det er en karrierevej, jeg synes er interessant. Jeg håber, der på sigt åbner sig en mulighed for mig i denne virksomhed.

Hvad lægger man vægt på ved en maskinmester?

Maskinmesteren er den, der ved lidt om det hele. Han har en koordinerende rolle, overblik og ved, hvem man skal trække på for at få opgaven løst. Det udelukker selvfølgelig ikke, at man kan specialisere sig, men det er ikke noget, uddannelsen gør. Den giver dig fundamentet.
Som maskinmester har man den tekniske forståelse for mange områder, men man har også en praktisk indsigt. Her adskiller maskinmesteruddannelsen sig fra fx ingeniørstudiet, som er mere teoretisk.

Har du gode råd til andre, der overvejer maskinmesteruddannelsen?

Maskinmesteruddannelsen er et godt bud, hvis du generelt er teknisk interesseret, men usikker på hvilket område du vil arbejde inden for. Du skal dog også være klar over, at det ikke er den nemme løsning. Hvis du ikke har haft fysik, kemi og matematik i gymnasiet, kan det være en fordel at læse op på fagene. Men har du haft de fag allerede, er du godt gående.

Hvordan bruger du din uddannelse i dit job?

I min stilling laver jeg produktionsgrundlaget – fra når ordren kommer ind fra kunden, til maskinen sættes i produktion. Det handler blandt andet om at lave tegninger og indhente specifikationer. Jeg trækker meget på den tekniske grundforståelse fra uddannelsen. Her har jeg fået forudsætningerne for at fordybe mig i nogle ting. Samtidig har jeg også fået nogle generelle værktøjer til at indgå i en virksomhed, fx i forhold til procesforståelse, økonomi og ledelse.

Hvad er dine gode råd til jobsøgning?

Man skal turde at se nogle muligheder, hvor andre ikke gør. Og så skal man måske ikke skele så meget til jobtitlen, men se efter en virksomhed der kan tilbyde nogle spændende opgaver.
Man får ofte at vide, at studierelevant job er guld værd. Jeg har erfaret, at det kan være lidt svært at finde. Men så kan man hæve kompetencerne på andre måder fx via sine fritidsaktiviteter. Fx kan man være aktiv i marinehjemmeværnet, hvis man vil ud at sejle, eller være medlem af bestyrelsen i en andelsforening, hvor man er med til at træffe beslutninger.

Hvordan er studiemiljøet?

Det er rigtig godt, fordi man er blandet meget på tværs i forhold til alder og baggrund. Det, at man har forskellige forudsætninger, gør at man modnes rigtig meget – især hvis man kommer lige fra gymnasiet, er man ofte en af de yngste på studiet. Så skal du måske arbejde et halvt år sammen med en ældre studerende med tre børn. Så sker der altså nogle ting. Det er ikke et typisk studiemiljø med rus-fester. Det er et meget modent og professionelt miljø, hvor alle er målrettede mod at blive maskinmester.
 

20. April 2016