Medarbejdere sætter præg på det nye byggeri

Nyhed

Campus Bornholm har skudt anden fase af en omfattende medarbejderinddragelses-proces i gang i forbindelse med planlægningen af den nye campus-bygning. Her skal medarbejdere give arkitekterne input til detailplanlægningen, hvor alle krav, behov, ønsker og idéer skal endevendes og være med til at fremtidssikre byggeriet. Dialogen er ifølge direktør Mads Kofod afgørende, for at Campus Bornholm bliver et funktionelt, visionært og spændende uddannelsesbyggeri, der indbyder til aktivitet og læring på tværs af skolens uddannelser.
”Inddragelsen af medarbejderne er vigtig, fordi de ved hvor skoen trykker, og de har den viden, vi skal bruge for at gøre den nye bygning så funktionel som mulig”, udtaler direktøren. Brugerprocessen varetages af Cubo Arkitekter A/S, som har tegnet forslaget til den nye Campus-bygning, og Mads Kofod påpeger, at Cubo’s detaljerede plan for brugerinddragelsen også var medvirkende til, at projektet blev valgt i arkitektkonkurrencen.
”Det er afgørende, at man kan se sig selv i det færdige hus. Det er jo ikke for arkitekternes skyld at vi bygger en ny samlet campus, men for nuværende og kommende ansatte, kursister og elever – ja hele for hele øen. Derfor bruger vi nu processen med brugerinddragelse til at undersøge medarbejdernes og elevernes behov og ønsker til rummenes funktioner og udformning helt ned i detaljen”, fortæller direktøren.
Medarbejderne skal de næste måneder mødes i 11 forskellige brugergrupper. De første møder finder sted i denne uge, og omkring 90 medarbejdere vil være direkte involveret i processen. Arkitekterne vil løbende arbejde med gruppernes idéer og præsentere forslagene for medarbejderne i en intensiv periode på 4 måneder. Herefter udarbejdes det endelige projektforslag, som skal godkendes af myndighederne.
Selve byggeperioden starter efter planen i sommeren 2015.
 

14. Februar 2014