Mentorer stopper frafald på EUD

færre elever dropper ud
Nyhed

Siden august har Campus Bornholm arbejdet målrettet mod at mindske frafaldet på de erhvervsrettede uddannelser, og allerede nu kan man se, at arbejdet bærer frugt – især på HG Merkantil viser statistikkerne, at frafaldet på første halvdel af skoleåret kun ligger på 6,2 %. Det er mere end en halvering i forhold til de forrige skoleår og tyder på et markant fald i antallet af elever, der stopper uddannelsen i det nuværende skoleår.

En af hovedårsagerne til det lave frafald er et mentorprojekt, som Campus Bornholm startede i januar sidste år med fuld effekt fra august. Mentorerne samarbejder tæt med faglærerne på de enkelte uddannelser for at følge op på de frafaldstruede elever. Michael Darkó er koordinator for mentorerne og sørger for at følge op på, hvilke elever der har brug for en mentor. Han holder ugentlige møder med faglærerne og studievejlederne om elevernes fravær. Ryger fraværet op over 10 %, kommer mentorerne ind i billedet: ”Mentorernes tilstedeværelse gør, at vi nu er ude på gulvet i dialog med eleverne. Vi viser dem, at vi ser jer, vi hører jer, og vi vil hjælpe jer”, forklarer Michael Darkó. Ifølge ham, er det afgørende, at eleverne oplever den tætte opfølgning fra skolen.

Der kan være mange grunde til, at elever har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. ”Mange unge har problemer med økonomi og bolig. Det kan være en årsag til, at vi har svært ved at fastholde dem”, forklarer Darkó. Mange elever har også forskellige diagnoser, eller problemer på hjemmefronten, der gør det svært at gennemføre en uddannelse. Her er der så mulighed for at søge socialpædagogiske støttemidler på baggrund af den enkelte unges situation. Midlerne kommer fra Undervisningsministeriet og er med til at finansiere mentor-timerne.

Ifølge uddannelsesleder på HG Merkantil, Charlotte Bjørnager Kjølbye, handler mentorprojektet også om at Campus Bornholm tager ansvar for de unge, som har det svært, så de alligevel kan gennemføre en uddannelse. I den forbindelse er det gode samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Familiecentret og Jobcentret centralt. Uddannelseslederen forventer, at arbejdet med mentorer fortsætter og eventuelt udbygges som led i, at flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse.

21. Marts 2014