Metalræs

Fagretning på grundforløb 1

Fagretningen retter sig mod uddannelserne inden for transport, teknik og mekanik. På grundforløbet bygger vi folkeracere og bure til dem, hvor vi bygger, skiller ad og samler igen, så du kender hver eneste del af køretøjet.

Projekter på Grundforløb 1

Folkeracer

Med folkeraceren arbejder du med motorforståelse og -konstruktion, fejlfinding, vedligehold, hjulophæng, bremser og karrosserikonstruktion. Vi kommer også ind på arbejdsmiljø og sikkerhed.

Bur til folkeraceren

Du skal konstruere et bur til folkeraceren. Her indgår produktion, konstruktion og bearbejdning i metal. Vi arbejder også med design og formgivning.

De to projekter afsluttes ved en event, hvor du i en gruppe skal dyste i ræs/forhindringsbanekørsel med folkeraceren.

På grundforløb 1 har du desuden undervisning i forskellige fag, bl.a. dansk på E-niveau, som afsluttes med en prøve.

Grundforløb 2 - uddannelsesretning

Uddannelser, som du kan vælge i forlængelse af Metalræs er personvogns- eller lastvognsmekaniker, smed, industrioperatør eller entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.
På grundforløb 2 har du grundfag og fag, som retter sig særligt mod den uddannelse, du har valgt.
Her får du en række praktiske og teoretiske fag. Via undervisningen i klasseværelset og de praktiske opgaver i værkstederne får du en bred indsigt i dit fag, og du opnår en lang række kompetencer, som du skal bruge i dit videre forløb i en virksomhed eller skolepraktik.
Du afslutter grundforløb 2 med eksamen i et grundfag samt en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele uddannelsen til personvognsmekaniker og smed

på Campus Bornholm.

EUX – to uddannelser i én

EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Længden af en EUX-uddannelse varierer, men forlænger den fastsatte tid for erhvervsuddannelsen. Du kan altid gå fra en EUX til en almindelig EUD, men det omvendte gælder ikke. Du skal være boglig stærk for at tage en EUX-uddannelse, da du skal gennemføre en række gymnasiale fag på B- og A-niveau.

EUX grundforløb

Hvis du ønsker at tage EUX skal du tilmelde dig fagretningen ”Kombi-X”. Her samles alle elever på grundforløb 1, som ønsker at tage en teknisk EUX.
På grundforløb 2 deles EUX-elever ud på hver deres forskellige uddannelser, men har stadigvæk grundfagene sammen.

På hele EUX grundforløbet, som er det første år, skal du tage 6 fag på C-niveau. Fagene er dansk, engelsk, samfundsfag, teknologi/IT og matematik.

Vi udbyder EUX – Smed hovedforløb på Bornholm - HELE uddannelsen.

14. December 2017
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282