Metalræs

Fagretning på grundforløb 1

Fagretningen retter sig mod uddannelserne inden for transport, teknik og mekanik. 

Projekter på grundforløb 1

Du lærer at foretage hurtige og korrekte hjulskift, der overholder alle sikkerhedsforskrifter. Du lærer at benytte det rigtige værktøj, og hvordan du udarbejder en vejledning.

Sammen med smedene skal du konstruere og bygge en trailer helt fra bunden - med pladebuk og svejsninger. Derefter trækker vi ledninger og monterer lys, inden traileren skal stå sin prøve under kørsel bag en af vores gokarts.    

På grundforløb 1 har du desuden undervisning i forskellige fag, bl.a. dansk på E-niveau, som afsluttes med en prøve.

Grundforløb 2 - uddannelsesretning

Uddannelsesretninger i forlængelse af Metalræs er personvogns- eller lastvognsmekaniker, smed, industrioperatør eller entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.
På grundforløb 2 har du grundfag og fag, som retter sig særligt mod den uddannelse, du har valgt.
Her får du en række praktiske og teoretiske fag. Via undervisningen i klasseværelset og de praktiske opgaver i værkstederne får du en bred indsigt i dit fag, og du opnår en lang række kompetencer, som du skal bruge i dit videre forløb i en virksomhed eller skolepraktik.
Du afslutter grundforløb 2 med eksamen i et grundfag samt en grundforløbsprøve, som du skal bestå for at fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløb

Du kan færdiggøre hele uddannelsen til personvognsmekaniker og smed på Campus Bornholm.

EUX – to uddannelser i én

EUX er en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial eksamen. Længden af en EUX-uddannelse varierer, men forlænger den fastsatte tid for erhvervsuddannelsen. Du kan altid gå fra en EUX til en almindelig EUD, men det omvendte gælder ikke. Du skal være boglig stærk for at tage en EUX-uddannelse, da du skal gennemføre en række gymnasiale fag på B- og A-niveau.

EUX grundforløb

Hvis du ønsker at tage EUX skal du tilmelde dig fagretningen ”Kombi-X”. Her samles alle elever på grundforløb 1, som ønsker at tage en teknisk EUX.
På grundforløb 2 deles EUX-elever ud på hver deres forskellige uddannelser, men har stadigvæk grundfagene sammen.

På hele EUX grundforløbet, som er det første år, skal du tage 6 fag på C-niveau. Fagene er dansk, engelsk, samfundsfag, teknologi/IT og matematik.

 

14. December 2017
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282