Ministeriet støtter det kommende byggeri

Økonomiske midler fra Ministeriet for Børn og Undervisning

NYHED FRA 28. MAJ 2013

Campus Bornholm holdt i marts måned et møde med minister Christine Antorini fra Ministeriet for Børn og Undervisning om mulighederne for at støtte skolen med økonomiske midler til den fysiske sammenlægning af skolen. Fra Campus Bornholm deltog bestyrelsesformand Jeppe Kofod, direktør Mads Kofod, samt økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen.

Allerede på mødet gav ministeren sin fulde opbakning til projektet som en afgørende faktor for, at Bornholm kan bibeholde og udvikle det nuværende uddannelsesniveau. Ministeriet har efterfølgende nedsat en embedsmandsgruppe, som skulle undersøge mulighederne for økonomisk støtte. Campus Bornholm har netop modtaget et brev fra ministeriet, som endeligt bekræfter, at ministeriet øger tilskuddet til skolen med 1,9 mio. kr. årligt til den kommende campus-bygning.

Vi arbejder benhårdt for at skaffe de økonomiske midler, og med ministeriets udmelding er vi kommet et langt stykke ad vejen. Det er samtidig en anerkendelse af, at vi med en fysisk samling af Campus Bornholm kan opretholde og videreudvikle det nuværende uddannelsesmiljø, så øen fortsat vil være et attraktivt og meningsfyldt sted at uddanne sig, bosætte sig og arbejde” fortæller bestyrelsesformand, Jeppe Kofod.

Med ministeriets støtte er Campus Bornholm rykket et stort skridt nærmere etableringen af byggeriet, som er tegnet af Cubo Arkitekter A/S og skal samle øens ungdoms-, voksen og efteruddannelser. Campus Bornholm har flere ansøgninger ude til behandling hos fonde og intensiverer nu arbejdet med at skaffe den sidste del af finansieringen.

”Ministeriet har givet lovning på, at tilskuddet til Campus Bornholm hæves så markant, at vi med ministeriets støtte nu kun mangler ca. 56 mio. kr. Vi er derfor tæt på at kunne gå i gang med realiseringen af byggeriet”, fortæller direktør Mads Kofod, som også påpeger, at tilskuddet fra ministeriet hæves uafhængigt af skolens taxameter-tilskud pr. elev.

Minister Christine Antorini oplyser desuden, at hun gerne står til rådighed i dialogen med fonde for at hjælpe med at fremme Campus Bornholms ansøgninger om midler til byggeriet.

 

28. Maj 2013