Mulig udvidelse af Campusbyggeriet

Nyhed

Undervisningsminister Christine Antorini og Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en konkret model for en fysisk samling af de videregående uddannelser, Sosu-uddannelsen og ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i, at Campus Bornholms planlagte byggeri udvides, så det også kan rumme uddannelserne på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og UCC og Metropols uddannelser på Uddannelsescenteret på Snorrebakken. Der vil ikke være tale om en fusion med de nævnte institutioner men om et bygningsfælleskab, hvor Campus Bornholm udvider det planlagte byggeri med det antal m2, der udlejes til de øvrige institutioner. Arbejdsgruppens konklusioner skal foreligge ultimo august 2014.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra:
o Professionshøjskolen UCC
o Professionshøjskolen Metropol
o Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
o Campus Bornholm
o Bornholms Regionskommune
o Undervisningsministeriet og Uddannelses-og Forskningsministeriet deltager også i arbejdet.

Du kan læse pressemeddelesen på Undervisningsministeriets hjemmeside her, og du kan læse arbejdsgruppens kommissorium her.
 

11. Juli 2014