Murer

En murer bygger og vedligeholder huse af sten. På skolen lærer du om de forskellige slags sten og fliser samt hvordan de holdes sammen med mørtel og fuge.

En vigtig del af arbejdet går ud på at kunne læse en arbejdstegning og bygge et hus nøjagtigt derefter. Som murer lærer du også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader samt opsætte fliser på vægge eller gulve.

En murer kan arbejde som ansat hos en murermester eller starte egen virksomhed.

Opbygning

Uddannelsen er opbygget i grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Du kan tage grundforløb 1 og 2 på Campus Bornholm og hovedforløbet på en af vores samarbejdsskoler. 

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1 på fagretningen ’Den Smarte Dome’ – læs mere her. Alle andre under 25 år starter på grundforløb 2.
På grundforløb 1 har du udover en række erhvervsfag også dansk som obligatorisk fag.

Grundforløb 2

På grundforløb 2 får du de faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb. Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. 
For at blive optaget på hovedforløbet skal du have gennemført følgende grundfag:
• Matematik på F-niveau
• Teknologi på F-niveau

Derudover skal du opfylde følgende certifikatkrav:

  • Opstilling af rulle- og bukkestillads
  • Kold asfalt
  • Gnistproducerende værktøj
  • Førstehjælp
  • Brand

 

Hovedforløb

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling.

Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. 

Varighed

Uddannelsen varer fra 3 år og 11 måneder til 4 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet.

EUX

Uddannelsen til murer kan også tages med EUX. Med EUX kan du fortsætte på en videregående uddannelse fx på et erhvervsakademi eller universitet, eller du kan få et job som faglært. Læs mere om EUX her.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til kort- og landmålingstekniker, byggetekniker, energiteknolog og professionsbachelor i bygningskonstruktion.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Se dine muligheder i ”Videre som faglært” (eksternt link).

Vil du vide mere

Kontakt uddannelsesvejlederen, hvis du vil vide mere om uddannelsen på Campus Bornholm. Se kontaktoplysninger her.
Du kan læse mere om uddannelsen til murer her.
Du kan læse bekendtgørelsen for mureruddannelsen her.

17. August 2015
John Anker
Uddannelsesleder
Afdeling:
Håndværkerafdelingen
Telefon:
30650282