Praktisk info

En teknisk erhvervsuddannelse består af et grundforløb i to dele på hver 20 uger (dvs. samlet 40 uger) og et hovedforløb på 3-4 år.

En merkantil erhvervsuddannelse består ud over grundforløbet på to dele også af et studiekompetencegivende forløb på 1 år og et hovedforløb på 2 år.

Grundforløb 

På grundforløbet kommer du både til at arbejde med erhvervsrettede, praktiske og teoretiske fag. 

Praktikplads

Før du begynder på hovedforløbet, skal du have en uddannelsesaftale om en praktikplads med en godkendt virksomhed. Nogle uddannelser tilbyder skolepraktik. 

Hovedforløb 

På grundforløbets sidste modul skal du vælge uddannelsesretning. Når du er startet på hovedforløbet skal du vælge et eventuelt specialeområde. Hovedforløbet veksler mellem arbejde i en virksomhed og flere skoleophold. I menuen til højre finder du praktiske oplysninger om erhvervsuddannelserne.

 

20. Februar 2012