Ny multifagretning på erhvervsuddannelserne

Forløbet starter den 18. januar 2016

Gik du ud af 9. og 10. klasse i sommer kan du allerede i januar 2016 starte på multi-fagretningen, der i løbet af bare et halvt år viser dig de mange forskellige erhvervsuddannelser.

Multi-fagretningen er for dig, som er interesseret i at få en uddannelse indenfor

Byggeri, strøm,
IT, metal og auto
Handel, kontor, salg
og markedsføring

Fødevarer, ernæring og
sundhed

Se også folderen om Multi-fagretningen hér.

 

Du arbejder i løbet af det halve år med 2 projekter:

Projekt 1: Rollefordeling

Du lærer om de forskellige uddannelser og om arbejdskultur inden for brancherne. Arbejdsmiljø, ergonomi og sikkerhed bliver en del af undervisningen. Du lærer om personlig fremtoning og får et jobsøgningskursus.

Projekt 2: Folkemødet 2016

Klassen deles op i forskellige interessegrupper frem mod folkemødet:

•  Fremstilling af Dome-formet udstillingspavillon. For elever med interesse inden for tømrer, murer, VVS, strøm og IT.

•  Fremstilling af grill og taxicykel. For elever med interesse inden for smed, industriteknik, person- og lastvognsmekanik.

•  Salgsmateriale og reklame. For elever med interesse inden for handel, kontor, markedsføring og salg.

•  Kost og sundhed. For elever med interesse inden for kost, ernæring, samfund og sundhed.

På Folkemødet samles alle gruppernes færdige produktioner i en fælles stand, hvor vi viser, hvad vi har arbejdet med, samt fortæller om vores uddannelser.


Optagelse og optagelseskrav

Ansøgning om optagelse skal ske på
www.optagelse.dk 
Der er optagelseskrav på uddannelserne.

Vær opmærksom på, at der den 7. januar 2016 er optagelsesprøver i dansk og matematik for dig, som ikke har bestået faget med 02 i folkeskolen.

 

Efter multi-fagretningen:

Uddannelsesretning grundforløb 2

Multi-fagretningen, som er et grundforløb 1, kan give dig adgang til at gå videre på den uddannelsesretning, som du interesserer dig for.
Læs mere om grundforløb 2 hér.

Hovedforløb og praktikplads

Din erhvervsuddannelse forsætter med et hovedforløb. Her veksles mellem praktik og skoleophold. Du kan færdiggøre hele uddannelsen til tømrer, smed,  personvognsmekaniker, gastronom, ernæringsassistent samt kontor med speciale i offentlig administration (EUX) på Bornholm.

Flere oplysninger om multi-fagretningen fås hos områdekoordinator John Anker
ja@cabh.dk eller telefon 3065 0282.

14. December 2015