Ny strategi for danskundervisning til udlændinge

Nyhed

Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune indgår et nyt partnerskab i arbejdet med at sikre den bedst mulige integration af udlændinge på Bornholm. Danskuddannelserne skifter navn til Sprogcentret og skal fungere som et åbent læringscenter, der samarbejder tæt med både virksomheder og kommune.

På baggrund af det øgede antal flygtninge, som kommer til Bornholm, har Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune i fællesskab udarbejdet en strategi, som skal sikre, at flygtningene hurtigt får de nødvendige kompetencer for at kunne få et job – herunder lærer dansk.

- Det er afgørende, at vi sikrer en hurtig, god og hensigtsmæssig integration af flygtningene i lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet. På Bornholm falder befolkningstallet jo støt hvert år, og dermed står vi også overfor en faldende arbejdsstyrke. Samtidig er der en stor tilgang af kursister på Danskuddannelserne som følge af den nærværende flygtningestrøm i Europa. Derfor er jeg meget glad for, at vi sammen med Campus Bornholm har lagt en rigtig god strategi, som både imødekommer udfordringerne og udnytter de muligheder, den nye gruppe bornholmere giver os på øen, siger arbejdsmarkedschef Allan Westh fra Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

Planen er, at Sprogcentret på den tidligere Vestermarie Skole skal fungere som et åbent læringscenter, med holdundervisning kombineret med forskellige læringsforløb ud fra den enkelte kursist individuelle behov og niveau. Centret skal være helårsåbent og fx tilbyde sommerkurser med turboforløb og med mulighed for kulturelle arrangementer, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner og andre tilbud både eftermiddag og aften.

- På Campus Bornholm har vi nogle særlige forudsætninger for at kunne skabe de bedste rammer for de nye bornholmere, netop fordi vi ud over Sprogcentret også rummer erhvervsuddannelser, gymnasieuddannelser, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Vi har altid haft et tæt samarbejde med kommunen på området for Danskuddannelserne, og med vores fælles strategi tager vi nu næste skridt, hvor vi i samarbejde nytænker forholdet mellem sproglæring og arbejdsliv, udtaler uddannelseschef Lars Vesløv fra Campus Bornholm.

Fra Sprogcentrets side er der tale om en nytænkning af undervisningen, hvor den almindelige klasseundervisning sammentænkes med de andre læringsforløb, som vil finde sted i en række tilbud på centret om eftermiddagen. Det omfatter eksempelvis virksomhedsbesøg og besøg på andre uddannelsesinstitutioner, deltagelse i de politiske møder (fx kommunalbestyrelse), A-kasse osv.

Fra kommunens side vil man oparbejde et korps af frivillige sprogmentorer, som skal understøtte kursisternes progression i læringen.

 

Campus Bornholm har opslået en stilling som uddannelsesleder for Sprogcentret til besættelse snarest muligt. Den nye leder skal stå i spidsen for implementering af den nye strategi for Sprogcentret.


 

29. Oktober 2015