Offentlig administration

En kontoruddannet med specialet offentlig administration løser opgaver på et kontor inden for stat, region og kommune. Du lærer at tage dig af bestillinger, regnskab og kunder. En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde. Som kontoruddannet lærer du også at klare dig på andre sprog. En kontoruddannet med speciale kan arbejde inden for sit område i stat og kommune eller i private virksomheder.

Hovedforløbet

For at fortsætte din erhvervsuddannelse med et hovedforløb skal du finde en læreplads og få en uddannelsesaftale. Skolen hjælper dig med at finde de virksomheder, som søger lærling. Undervejs i grundforløbet kan skolen også hjælpe dig med at komme i praktik, så du kan prøve faget i en virksomhed. Hovedforløbet foregår som en vekslen mellem oplæring i en virksomhed og flere skoleforløb. Den største del af hovedforløbet foregår som oplæring i virksomheden. I løbet af oplæringstiden er der 4 skoleperioder. De to første skoleperioder er af 4 ugers varighed. Den tredje skoleperiode er af 5 ugers varighed, hvoraf den ene uge er en studietur til Bruxelles. Den sidste periode er af 2 ugers varighed og afsluttes med en fagprøve.

Varighed

En fuld erhvervsuddannelse i offentlig administration varer 2 år efter endt grundforløb.

Muligheder for videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til administrationsøkonom eller til professionsbachelor i offentlig administration.

07. Februar 2012