Optagelse i gymnasiet

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse kræves, at du har afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen, og at du har aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i følgende fag:

  • dansk (skriftlig og mundtlig prøve)
  • matematik (skriftlig og mundtlig prøve)
  • engelsk (mundtlig prøve samt, hvis du har aflagt 10. klasse-prøve, skriftlig prøve)
  • tysk eller fransk (mundtlig prøve samt, hvis du har aflagt 10. klasse-prøve, skriftlig prøve)
  • fysik/kemi/biologi/geografi (mundtlig prøve)

Normalt optages alle, der opfylder disse betingelser, med mindre din hidtidige skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i tilknytning til din uddannelsesplan har erklæret dig ikke uddannelsesparat.

 

Sådan søger du

Ansøgningsskemaet finder du på www.optagelse.dk.  Du skal logge på med din egen NEM-ID.

Ønsker du yderligere oplysninger, eller er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte en af vores studievejleder.

13. Marts 2012