Optagelsesprøve

-gymnasiale uddannelser

Hvis du af dine lærere og UU-vejledere i grundskolen er vurderet til at være ikke-uddannelsesparat, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på den gymnasiale uddannelse, som du har ønsket som førsteprioritet.

Optagelsesprøven består af en række delprøver samt evt. en samtale. Delprøverne kan være mundtlige eller skriftlige, og de er i fagene dansk, matematik, engelsk og enten tysk eller fysik/kemi. Om det bliver tysk eller fysik/kemi afhænger af din valgte studieretning.

Prøverne foregår i april.

I øvrigt henvises til optagelsesbekendtgørelsen.

11. April 2019