Optagelsesprøve

-gymnasiale uddannelser

Hvis du af dine lærere og UU-vejledere i grundskolen er vurderet til at være ikke-uddannelsesparat, kan du, hvis du og dine forældre ønsker det, komme til en optagelsesprøve på den gymnasiale uddannelse, som du har ønsket som førsteprioritet.

Optagelsesprøven består af 4 delprøver + evt. en samtale. Delprøverne kan være mundtlige eller skriftlige, og det er fagene dansk, matematik, engelsk og enten tysk eller fysik/kemi. Om det bliver tysk eller fysik/kemi afhænger af din valgte studieretning.

Prøverne foregår i april måned, og du vil modtage besked om resultatet så hurtigt som muligt.

I øvrigt henvises til optagelsesbekendtgørelsen.

11. April 2019