Optagelsesprøve

- gymnasiale uddannelser

Hvis du af dine lærere og UU-vejledere i grundskolen er vurderet til at være ikke-uddannelsesparat, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve på den gymnasiale uddannelse, som du har ønsket som førsteprioritet.

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Der afholdes optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser i 2020, men på grund af COVID-19 situationen er der nogle ændringer i forhold til den oprindelige plan. Institutionerne, hvor prøverne aflægges, skal overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, herunder afstandskrav med mere.

Du kan læse om de forskellige adgangskrav her:

Adgangskrav til uddannelserne til studentereksamen 

Adgangskrav til uddannelserne tl hf-eksamen

I øvrigt henvises til optagelsesbekendtgørelsen.

11. April 2019