Organisation

Campus Bornholm er organiseret med uddannelsesaktiviteter og et tværgående ressourceområde.

Ledelse

Campus Bornholms øverste ledelse består af skolens direktør, en vicedirektør og en økonomi- og administrationschef. Direktøren har den daglige ledelse af skolen og er ansvarlig overfor bestyrelsen, vicedirektøren har ansvaret for uddannelserne og økonomi- og administrationschef er ansvarlig for ressourceområdet.

I praksis er den daglige drift uddelegeret til ledere for de forskellige uddannelser og ressourceområder. Direktøren leder dermed på det strategiske og overordnede skoleniveau.

Se organisationsdiagrammet her 

Samarbejdsstruktur

Campus Bornholms samarbejdsudvalg (SU) er organisationens vigtigste demokratiske organ og skal medvirke til at sikre udviklingen af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Dette sker bl.a. ved hjælp af gensidig information, drøftelse og fastsættelse af retningslinier bl.a. for arbejds- og personaleforhold samt arbejdspladsens økonomiske situation.

SU er dermed det naturlige forum for drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om Campus Bornholms udvikling og fremtid.
En lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører organisering, arbejdsforhold og personalepolitik, er formelt henlagt til SU.
Skolens målsætning, strategier, kompetenceudvikling og sammenhængen til personalepolitikken er kernen i de drøftelser, som skal føres i samarbejdsudvalget.

SU forretningsorden

Link til Samarbejdssekretariatet

13. Februar 2019
Inge Prip
Direktør
Afdeling:
Direktion
Telefon:
60121801
Lisbeth Hvid Christensen
Vicedirektør
Afdeling:
Direktion
Telefon:
53642676
Signe Saabye Ottosen
Ressourcechef
Afdeling:
Økonomi og Administration
Telefon:
60121803
Claus Jørgensen
Uddannelseschef
Afdeling:
EUD og VEU
Telefon:
60121831