Parallelundervisning med ernæringsassistenterne

Nyhed

Campus Bornholm deltager i et forskningsprojekt med parallelundervisning på ernæringsassistentuddannelsen sammen med skoler fire forskellige steder i landet. Rent praktisk foregår det ved, at eleverne deltager i undervisningen live via kamera, smartboards og fladskærme. Eleverne kan eksempelvis holde små oplæg for hinanden via kamera og vise deres tekst- og billedpræsentationer på en skærm samtidig.

Parallelundervisningen er en innovativ løsning på at kunne udnytte ressourcer på tværs og samarbejde med skoler på den anden side af sundet, og for underviserne er der meget at hente. De otte undervisere, som deltager i projektet, får en masse sparring med en større gruppe kolleger, end hvad der ellers er muligt. ”Her på Bornholm er vi kun to undervisere på ernæringsassistentuddannelsen. Med parallelundervisningen har vi pludselig en større samlet viden og kan give hinanden input og kollegial supervision”, fortæller Helle Lind, som underviser ernæringsassistenterne. Hun har lige holdt et oplæg om Nordisk mad for skolerne i forsøgsprojektet. Efterfølgende skulle eleverne fortælle om egnsretter fra deres område og undersøge, hvordan retterne er en del af Nordisk Mad-konceptet. Her fik de bornholmske elever fortalt om retten ’kogt torsk med gudhjemmedyppe’ og blev klogere på den store variation af egnsretter, der findes på Lolland Falster.

Ud over selve undervisningen holder elever og undervisere kontakten via en åben facebook-gruppe, hvor undervisningen evalueres, der gives tips til gode opskrifter og opgaver lægges ud. Elev, Ida Henriksen, skriver eksempelvis: ” kunne godt tænke mig mere kontakt med de andre elever vi samarbejder med istedet for kun 1,5 time engang imellem. Er glad for at det er muligt for ellers skulle vi på Bornholm over på forløb med store familierelaterede konsekvenser. Vi har jo lidt længere til alting end resten af Danmark - vi er jo bare en lille ø i søen J”

Udover Campus Bornholm deltager Erhvervsskolen i Aars, Kokkeskolen i Hillerød og Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning og følges af Karsten Gynther, lektor fra Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland.

 

22. Marts 2013