Praktisk info

Priser og økonomi

Prisen på et AMU-kursus er enten kr. 118,- eller 190,- pr. dag - afhængig af typen af uddannelse.
Der er ikke deltagerbetaling på Realkompetencevurdering (RKV).

Kursister med en videregående uddannelse skal betale fuld deltagerbetaling på AMU-kurser - dog ikke deltagere som ikke har brugt deres uddannelse de sidste 5 år.
Kontakt skolen for oplysning om deltagerbetalingen.

Løntabsgodtgørelse (VEU)

Godtgørelsen kan udbetales som løntabsgodtgørelse til deltageren eller som lønrefusion til arbejdsgiveren, såfremt deltageren får løn under uddannelsen.
Godtgørelsen udgør p.t. kr. 860,- pr. dag.
Du har ret til godtgørelse, hvis du er i AMU målgruppen - og er lønmodtager i beskæftigelse, såvel privat som offentlig ansat eller selvstændig erhvervsdrivende.
 

Helbredsattest

Nogle uddannelser kræver dokumentation for dit helbred. Helbredsattesten skal du selv finansiere og medbringe den første dag på uddannelsen. Dette vil fremgå af din indkaldelse.

Stempelmærker

Ved erhvervelse af kørekort skal du selv finansiere de nødvendige stempelmærker.

Arbejdstøj

Du skal selv medbringe arbejdstøj og sikkerhedssko, hvis den pågældende uddannelse kræver det. Dette vil fremgå af din bekræftelse. Kræver en uddannelse sikkerhedshjelm og handsker, stilles dette til rådighed for den enkelte.

22. Januar 2018