Prøver på AVU og FVU

Prøver AVU

Tilmelding

Du er automatisk tilmeldt prøven i de fag, som du følger undervisningen i.
Du er automatisk tilmeldt prøverne, når du er tilmeldt et hold.

Der afvikles sommer 2019 afsluttende prøver i følgende fag:

Dansk – D, skriftlig og mundtlig

Dansk som andetsprog – niveau G, skriftlig og mundtlig

Engelsk – niveau D, skriftlig og mundtlig

Matematik  - niveau G, mundtlig og D, skriftlig og mundtlig

Samfundsfag - niveau G og D, mundtlig

 

Skriftlige prøver sommer 2019

Tirsdag d. 22. maj

Dansk sproglig prøve, niveau D kl. 9.00 – 10.00

Udlevering af hæfter dansk, niveau D kl. 10.00

Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl. 9.00 – 10.00

Udlevering af hæfter dansk som andetsprog, niveau G kl. 10.00

Onsdag d. 23. maj

Dansk skriftlig fremstilling, niveau D kl. 10.00 – 14.00

Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling, niveau G kl. 10.00 – 13.30

Torsdag d. 24.maj 

Engelsk skriftlig prøve, niveau D kl. 9.00 – 13.00

Fredag d. 25. maj 

Matematik skriftlig prøve, niveau D kl. 9.00 – 13.00

 

Mødetid: 15 minutter før prøvens start.

 

Mundtlige prøver sommer 2019

De mundtlige AVU-prøver afholdes i perioden 28. maj – 20. juni 2018.

Mandag den 23. april 2019 offentliggøres prøveplanen for de mundtlige AVU-prøver.

 

Tilmeldingsfrist for selvstuderende på AVU

Tilmeldingsfrist til sommereksamen 2019 - 3. april 2019

Tilmeldingsfristen er også sidste frist for at betale.

 

Ansøgningsfrist for dispensation

Du skal aflevere ansøgningen inklusiv dokumentationen til den prøveansvarlige Lene Dahn Winther inden ansøgningsfristens udløb:

- Sommerprøver 2019: Den 15. marts 2019

 

Prøvebeviser

 

Prøver FVU

Der afholdes FVU-prøver i hhv. læsning og matematik. Den endelige dato foreligger ca. 2 uger før.

Hjælpemidler til FVU-prøver

FVU læsning:
På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.
Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.

FVU matematik:
Alle hjælpemidler er tilladte.

For alle fag gælder:

  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail.
  • Mobiltelefoner slukkes og afleveres inden prøvens begyndelse til prøvevagten.

 

31. August 2015