Projekt 'Bedre Erhvervsuddannelser'

De næste knap 4 år gør den Europæiske Socialfond det muligt for Campus Bornholm, at køre innovationsprojektet ”Bedre Erhvervsuddannelser”. Aktiviteterne i projektet skal motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, fastholde flere i uddannelse og sikre at flere elever gennemfører den påbegyndte uddannelse. 

Projektet har overordnet fokus på:

  • Målrettet vejledning - før uddannelsen
  • Målrettet vejledning - i uddannelsen
  • At øge elevernes innovationskompetencer
  • At styrke og videreudvikle talentudviklingsforløb
  • At gentænke praktikforløb.

 

Projektet vil i gennem udvikling af et fagligt stærkt og dynamisk uddannelsesmiljø være med til at styrke erhvervsuddannelserne og øge attraktiviteten. Overgangen fra grundskole til erhvervsuddannelse lettes, det faglige niveau højnes og samarbejdet med erhvervslivet øges. Projektet vil desuden være med til at skabe flere praktikpladser og sikre, at fremtidens faglærte imødekommer erhvervslivets behov for arbejdskraft med øgede kompetencer på højt niveau, bl.a. inden for innovation.  Hver uge er der åbent Innovationsværksted hvor elever, lærere, virksomheder og øvrige interesserede mødes, hvor der bliver tænkt, udviklet, eksperimenteret, afprøvet og realiseret nye ideer.

Øens virksomheder spiller en meget central rolle i projektet. Der er derfor et øget fokus på at sikre et bedre og bredere samarbejde med virksomhederne, da det er medvirkende til at sikre, at kvaliteten af erhvervsuddannelserne øges. Et mere velfungerende samarbejde i mellem erhvervsliv, skole og elever vil være medvirkende til at skabe flere praktikpladser, et godt netværk og på sigt flere faglærte, som både vil komme elever og erhvervsliv tilgode.

 

 

 

05. Maj 2017
Bolette Kristensen
Projektleder
Afdeling:
Bedre Erhvervsuddannelser
Telefon:
30650250