Samarbejde med Ystad Parkgymnasium

Netværk på EUD
Nyhed

Håndværkerafdelingen havde i mandags besøg af lærere og elever fra Ystad Parkgymnasium, som samlede inspiration fra de bornholmske skoleværksteder og hørte eleverne fortælle, hvordan de arbejder til hverdag. Besøget var en opfølgning på det igangværende samarbejde mellem skolen i Ystad og Campus Bornholm.

”Svenskerne gav udtryk for, at det var et interessant besøg og positiv oplevelse at se ind i de moderne uddannelsesfaciliteter og velfungerende værksteder, som er på Campus’ håndværkerafdeling”, udtaler uddannelsesleder Eva Højmark. ”Det blev klart for os, at vi i Danmark har et højere niveau i opgaverne end i det svenske erhvervsgymnasium”, konstaterer uddannelseslederen med reference til, at teorien på erhvervsuddannelserne er almen faglig og ikke nært så fagligt fordybende.

Sverige har en helt anden opbygning af erhvervsuddannelserne, som her svarer til en gymnasial uddannelse og indeholder flere almene fag. På første år har eleverne ingen praktikforløb, på 2. år har eleverne praktik to dage om ugen, og tre dage om ugen på 3. år. Til gengæld sørger de svenske skoler for praktikaftaler med virksomhederne, så den enkelte elev ikke selv skal ud og søge praktikplads. Efter den svenske studentereksamen, skal eleverne i lønnet praktik i op til to år for at få status som faglært. ”Eleverne besidder på det tidspunkt ikke den faglige dybde, som det danske system er rettet imod. Vi har en større kobling af teori og praktik end erhvervsuddannelserne i Sverige”, fortæller Eva Højmark. Til gengæld er den svenske model mere økonomisk effektiv for samfundet med lav omkostning og høj gennemførselsprocent – men det skal igen sammenholdes med en ungdomsarbejdsløshed, som er et par procenter højere end i Danmark, der har en høj beskæftigelsesprocent for de elever, som kommer ud med et svendebrev i hånden.

Lærerudveksling

Eva Højmark ser gode muligheder for videndeling på tværs af landegrænserne, når det kommer til lærerudveksling imellem Campus Bornholm og Ystad Parkgymnasium. Idéen er, at bornholmske lærere på håndværkerafdelingen kan tage til Sverige og undervise i kortere og længere forløb – og omvendt. Et andet perspektiv kunne også være at undersøge praktikmuligheder i Sydsverige for de bornholmske elever i samarbejde med Ystad Parkgymnasium, som har bred erfaring med at skaffe praktikpladser.  Samarbejdet med Ystad fortsætter derfor, da begge skoler kan drage nytte af hinandens erfaringer på begge sider af sundet.

 

27. November 2013