Solceller på Campus

Nyhed

Campus Bornholm har taget forskud på det bæredygtige byggeri med et stort solcelleanlæg på værkstedstagene.

Der er opsat i alt 1.092 m2 solceller på værkstedshallerne på Minervavej 2, som fremover vil producere omkring 1.022.000 kWh om året.

”Solcellerne bidrager til energiforbruget ved at producere en femtedel af den strøm, vi forventer at skulle bruge i det samlede campusbyggeri. Dermed sparer vi også en femtedel af vores elforbrug”, fortæller bygningsleder Dennis G. Falk.

I teknikrummet i kælderen står 4 store konvertere og omdanner energi fra jævnstrøm til vekselstrøm. Det store anlæg har kostet 1,5 mio. kr. og vil bidrage til varmeregningen med ca. 200.000 kr. årligt – dermed forventes udgiften at være indtjent på bare 8 år, og herefter vil der altså være tale om produktion af gratis energi til skolen.

 Bæredygtigt byggeri

Solenergi er langt fra det eneste energibesparende tiltag i den kommende campusbygning, som netop havde bæredygtighed som en konkurrenceparameter ved arkitektkonkurrencen.

Byggeriet forsynes med termoaktive dæk, som sørger for en jævn temperatur sommer og vinter og dermed bidrager positivt til energiforbruget. Der udlægges 13 km jordvarmeslanger, som tilsluttes varmepumper. Disse forventes at bidrage med varme for ca. 30.000 kr. om året.

Der installeres endvidere mekanisk solafskærmning, som også nedsætter behovet for køling i sommerhalvåret. Ventilationen automatiseres, og der installeres dynamisk styring af LED-belysningen. Det vil sige, at belysningen tilpasser sig til det udefrakommende lysniveau.

Byggeriet, som forventes klar i starten af 2018, vil ud over Campus Bornholms egne uddannelser desuden huse videregående uddannelser (lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske), den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne.

Formålet med et bygningsfællesskab er at skabe et attraktivt og sammenhængende læringsmiljø, hvor elever og medarbejdere naturligt vil kunne mødes i hverdagen på kryds og tværs af deres uddannelser.  

24. Maj 2016