Sprogcenter

Danskuddannelser for voksne udlændinge

Sprogcentret på Campus Bornholm udbyder Danskuddannelserne, som er rettet mod voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk. Sprogcenter Campus Bornholm har adresse på Sandemandsvej 11, 3700 Rønne. Undervisningen på aftenhold foregår i Krystalgade 9, 3700 Rønne.

Der er tre Danskuddannelser:

  • Danskuddannelse 1 - for kursister, der ikke har nogen skolegang eller kender det latinske alfabet
  • Danskuddannelse 2 - for kursister med kort skolegang
  • Danskuddannelse 3 - for kursister med lang skolegang

Alle tre uddannelser afsluttes med en prøve, som du kan tage 2 gange om året.

Det er gratis at tage en Danskuddannelse. Borgere, der henvises efter Danskuddannelsesloven skal dog indbetale et depositum, se herunder*

For at få dansk statsborgerskab (indfødsret) skal du have bestået Prøve i dansk 3. Hvis du vil læse videre i Danmark, skal du også have Prøve i Danskuddannelse 3 eller Studieprøven, som er det sidste modul i Danskuddannelse 3.

Københavns Sprogcenter/Studieskolen, tilbyder 3.6 og studieprøven. Læs mere her (eksternt link).

 

Yderligere tilbyder vi i samarbejde med Bornholms Regionskommune danskundervisning og andre aktiviteter til borgere (flygtninge), der er omfattet af integrationsloven.

Tilrettelæggelse

Der er dagundervisning på gennemsnitlig 16 lektioner om ugen og aftenundervisning på 6 lektioner om ugen.

Undervisningen i alle Danskuddannelserne er bygget op omkring 6 moduler, hvor du skal bestå en test for at komme på næste modul.

Undervisningen tager udgangspunkt i din individuelle læringsplan, og du skal regne med, at en del af tiden er selvstudie.

Tilmelding

For at blive tilmeldt undervisningen skal du henvende dig til Jobcenteret, Landemærket 26, 3700 Rønne.

Jobcenteret sender en henvisning til skolen, som indkalder dig til en visitationssamtale, hvor vi taler om, hvilken Danskuddannelse og hvilket hold du skal gå på.

Tilbuddet om gratis danskundervisning omfatter undervisning på en af uddannelserne i op til 3½ år inden for en 5-årig periode. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor udlændingen kan påbegynde danskuddannelsen. Undervisningsperioden kan udvides i op til 5 år for kursister, der ikke har haft mulighed for at benytte sig af tilbuddet om danskuddannelse på grund af sygdom.

Det er som nævnt stadig gratis at lære dansk. Hvis man allerede er kursist på et sprogcenter, skal der ikke betales depositum – man fortsætter som man plejer.

Fra 1. juli 2017 bliver nye kursister, der ikke er henvist efter integrationsloven, opkrævet et depositum* på 1.250 kr. ved tilmelding til et danskkursus. Beløbet skal betales, før man kan begynde på danskundervisningen. Når man har afsluttet et modul med en test, overføres beløbet med kursistens tilladelse automatisk til næste modul eller tilbagebetales, hvis man holder pause eller stopper på sprogskolen.

Betaling af depositum gælder ikke for au pairer, flygtninge og familiesammenførte.

Ændringer pr. 01.01.2018:

Et nyt klippekort-system indføres

Danskundervisningen tilbydes herefter inden for rammerne af et klippekort. Antallet af klip, som man tildeles, afgøres af hvilket modul man indplaceres på ved visitationen. Der kan højst tildeles 6 klip svarende til 3½ års danskuddannelse. Klippekortet er gyldigt i 5 år fra det tidspunkt kursisten kan påbegynde undervisningen.

Udlændinge- og integrationsministeren har endnu ikke fastsat nærmere regler om klippekortet, blandt andet om et klips gyldighedsperiode og procedurer ved pause eller udsættelse af danskundervisningen.

Læs hele loven her.

Du kan læse mere om uddannelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk og du er velkommen til at kontakte skolens vejleder for flere informationer: Vejledning på Danskuddannelserne.

 

16. Januar 2018
Cathie Folman Westh
Leder
Afdeling:
Sprogcentret
Telefon:
60121812
Gertrud Klyver
Uddannelsesvejleder og underviser
Afdeling:
Sprogcentret
Telefon:
60121815