Sprogcenter

Danskuddannelser for voksne udlændinge

Sprogcentret på Campus Bornholm udbyder Danskuddannelserne, som er rettet mod voksne udlændinge, der ønsker at lære dansk.

Der er tre Danskuddannelser:

  • Danskuddannelse 1 - for kursister, der har meget lidt eller ingen skolegang
  • Danskuddannelse 2 - for kursister med kort skolegang
  • Danskuddannelse 3 - for kursister med lang skolegang

Alle tre uddannelser afsluttes med en prøve, som du kan tage 2 gange om året.

For at få dansk statsborgerskab skal du have bestået Prøve i Dansk 3

 

Tilrettelæggelse

Der er dagundervisning på gennemsnitlig 15 lektioner om ugen og aftenundervisning på gennemsnitlig 6 lektioner om ugen.

Undervisningen i alle Danskuddannelserne er bygget op omkring 6 moduler, hvor du skal bestå en test for at komme på næste modul.

 

Tilmelding

For at blive tilmeldt undervisningen skal du henvende dig til Jobcenteret, Landemærket 26, 3700 Rønne.

Telefonnummeret til Jobcentret er 70251010.

Jobcenteret sender en henvisning til Sprogcentret, som indkalder dig til en visitationssamtale, hvor vi taler om, hvilken Danskuddannelse og hvilket hold du skal gå på.

Uddannelsen er gratis.

Hvis du er arbejdstager, medfølgende ægtefælle, EU-borger eller studerende, kan du starte på Danskuddannelse mod betaling af:

  • et depositum på kr. 2.000 

 

Når du har afsluttet et modul med en test, overføres dit depositum automatisk til næste modul. Det er også muligt at få tilbagebetalt depositum, hvis du ønsker at holde pause eller stopper på sprogskolen. Du skal kontakte Sprogcentrets vejleder, hvis du ønsker at stoppe eller holde en pause i din Danskuddannelse.

Beløbene indbetales til Nykredit Bank, reg. nr. 8117 kontonummer 4018820, før man starter på danskuddannelsen.
Husk at skrive dit navn, som indbetaler.             

Danskundervisningen for depositumbetalende kursister tilbydes inden for rammerne af et klippekort. Antallet af klip, som du tildeles, afgøres af hvilket modul du indplaceres på ved visitationen. Der kan højst tildeles 6 klip svarende til 3½ års danskuddannelse. Klippekortet er gyldigt i 5 år fra det tidspunkt, du kan påbegynde undervisningen.

 

Læs hele loven her

Du kan læse mere om uddannelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk, og du er velkommen til at kontakte skolens vejleder for flere informationer: Vejledning på Danskuddannelserne.

04. Juni 2020
Kristine Pedersen
Uddannelsesleder
Afdeling:
Sprogcenter og VUC-AVU/FVU
Telefon:
30650257