Covid-19

Fra mandag 29. november skal alle elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen kunne fremvise gyldigt coronapas. > Læs vores retningslinjer
  • Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven af 2015 er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Ud over en bestået Indfødsretsprøve skal man opfylde de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab.

Læs mere om betingelserne for at få dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøven erstatter den nu afskaffede Statsborgerskabsprøve, som blev afholdt for sidste gang i december 2015 og erstattes af Indfødsretsprøven af 2015.

Hvis man allerede har bestået den nu afskaffede Særlige Indfødsretsprøve ved prøveterminerne fra december 2008 til og med december 2013, opfylder man betingelsen om dokumentation for bestået Indfødsretsprøve af 2015. Man vil derfor ikke skulle bestå Indfødsretsprøven af 2015, hvis man har bestået den Særlige Indfødsretsprøve.

Læs information til prøvedeltagere (om prøvens form og indhold mv.)

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om dansk statsborgerskab, kan gå op til prøven. Man behøver altså ikke først at have ansøgt om dansk statsborgerskab.

Prøven afholdes to gange om året - sommer og vinter. Dato for tilmelding til og afholdelse af næste prøve samt øvrig info kan du se på integrationsviden.dk

Der afholdes ikke sygeprøve. Hvis man bliver syg, må man derfor vente og tilmelde sig den næste prøve. Man vil skulle betale et nyt gebyr.

Du tilmelder dig hos uddannelsesadministrationen på Sprogcenterets kontor, lokale 307, Minervavej 2 (den gule bygning). 

Har du spørgsmål angående prøven, kan du kontakte den prøveansvarlige (se kontaktoplysninger til højre/nedenfor).

Forberedelse til prøven

Ministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan bruges til at forberede sig til indfødsretsprøven af 2015.

Prøven er en multiple choice-test og består af i alt 40 spørgsmål, hvoraf 5 spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Lærematerialet til prøven vil danne grundlag for de øvrige 35 spørgsmål.

Find information og læremateriale til prøven her.

Legitimation

For at kunne deltage i Indfødsretsprøven skal man medbringe legitimation med foto. Læs mere om gyldig legitimation og anden information til prøvedeltagere.

Tilmelding til prøven til