Covid-19

Elever, kursister, medarbejdere og gæster på skolen skal kunne fremvise gyldigt coronapas (kravet udfases 1. august) > Læs vores retningslinjer
  • Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal du ud over en række grundlæggende betingelser også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser.

En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse - hvoraf man skal opfylde 2 - drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber.

Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Medborgerskabsprøven skal vise ens integrationsgrad ved at teste ens fortrolighed med danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie.

Læs mere om kravet om medborgerskab på nyidanmark.dk

Læs mere om de generelle betingelser for at få permanent opholdstilladelse på nyidanmark.dk

Læs information til prøvedeltagere (om prøvens form og indhold mv.)

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Man behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Prøveafholdelse og tilmelding

Prøven afholdes to gange om året - i juni og i november.

Klik her for at se fakta samt datoer for tilmelding og afholdelse af Medborgerskabsprøven.

Du tilmelder dig prøven hos uddannelsesadministrationen på Campus Bornholm.

Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne

Har du spørgsmål angående prøven, kan du henvende dig til koordinatoren (se kontaktoplysninger til højre her på siden).

Forberedelse til prøven

Udlændinge-, integrations- og boligministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan anvendes til at forberede sig til medborgerskabsprøven.

Prøven er en multiple choice-test og består af i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve og udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet.

Hent læremateriale til medborgerskabsprøven (pdf)

Læremateriale til medborgerskabsprøve (tekst som pdf-fil med lyd - 100 MB)

Bemærk: Lyden virker bedst, hvis man gemmer materialet på sin computer og åbner det via Acrobat.

På internettet kan der optræde sider, som indeholder spørgsmål, der angiveligt stilles til medborgerskabsprøven. På disse sider gives der også mulighed for at tage en prøve og få oplyst, om besvarelsen er korrekt.

Vær opmærksom på, at der ikke er tale om officielle hjemmesider, og at indholdet af sådanne sider ikke kan anvendes som alternativ til lærematerialet til forberedelse til medborgerskabsprøven.

Tilmelding til prøven til